Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden

Organisatie

Plantum vertegenwoordigt de belangen van de leden effectief en proactief en is als de vereniging van de sector het aanspreekpunt voor beleid en andere belanghebbenden. Plantum heeft een zwaarwegende stem op verschillende beleidsniveaus (nationaal en internationaal) bij beleid en politiek. De leden voelen zich goed vertegenwoordigd – Plantum weet de gezamenlijkheid te verwoorden met respect voor de diversiteit die de sector tekent. Plantum vult ook lacunes op in uitvoerende zaken, zoals het ontwikkelen van standaardvoorwaarden, van kwaliteitssystemen en in de rassenbeproeving. Plantum draagt ook expliciet bij aan het positieve imago van de sector en neemt verantwoordelijkheid als werkgeversorganisatie.

Plantum staat voor:

  • Een invloedrijke stem en professioneel gesprekspartner namens circa 350 leden;
  • Een gezamenlijk economisch belang met een omzet van ongeveer 2,5 miljard euro;
  • Proactieve belangenbehartiging, zowel nationaal als internationaal;
  • Ondersteuning door deskundige, eigen beleidsmedewerkers;
  • Uitgebreid netwerk binnen politieke en belangenorganisaties;
  • Kennis- en innovatieplatform;
  • Vertegenwoordiging in tal van externe besturen, commissies en adviesorganen;
  • Vertegenwoordiging in internationale organisaties.

Plantum is een vereniging met leden en een secretariaatsbureau. De vereniging kent een Algemeen Bestuur, verschillende hoofdcommissies en de Afdelingen Sierteelt, Landbouw, Voedingstuinbouw Zaden en Voedingstuinbouw Opkweek, die weer verschillende gewas- en werkgroepen hebben.

Wapenfeiten
Elk jaar stelt Plantum haar wapenfeiten op. De wapenfeiten zijn een selectie van de successen die Plantum heeft bereikt in een bepaald jaar.


bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599