Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden
Header afbeelding
Gewasbescherming + Branchenieuws

Opnieuw voornemen tot intrekking van de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB)

27-07-2017

Het Ctgb heeft aangekondigd dat met ingang van 15 februari 2018 de zogenoemde ‘RUB-lijst’ gaat verdwijnen. Op deze lijst staan gewasbeschermingsmiddelen en biociden die vòòr 2007 zonder beoordeling tot de markt zijn toegelaten. Het gaat dan om bijvoorbeeld bier voor het bestrijden van slakken, zout als onkruidbestrijdingsmiddel of knoflook-, soja- en ui-extracten tegen insecten en schimmels; een deel van de RUB-middelen zijn ‘groene’ of laag-risicomiddelen.

Voorgeschiedenis
In 2012 kondigde de toenmalige staatssecretaris van EZ ook al aan dat de RUB zou komen te vervallen, omdat deze niet zou passen binnen de nu geldende Europese Gewasbeschermingsmiddelen- en Biocidenverordeningen. Het bedrijfsleven, waaronder Plantum, en ook de politiek is hier toen tegen in het verweer gekomen, omdat de Europese regelgeving nog onvoldoende toegerust was om de benodigde toelatingen af te geven. Zo waren er nog geen criteria en aanmeldprocedures voor de zogenaamde basis- en laagrisico-stoffen, waar de meeste RUB-toepassingen waarschijnlijk onder vallen. Het Ctgb geeft aan dat er nu wel duidelijkheid is over de Europese regels, en heeft een plan van aanpak opgesteld voor uitfaseren van de RUB-lijst.

Voorgenomen Plan van Aanpak
In het nu door het Ctgb voorgestelde traject wordt de huidige RUB-lijst beperkt tot die middelen die tijdig bij het Ctgb zijn aangemeld voor een reguliere aanvraag. Producenten en distributeurs die met RUB-middelen op de markt willen blijven, krijgen begin 2018 de gelegenheid hun stoffen of middelen aan te melden. Na de aanmelding krijgen ze de gelegenheid een beoordelingsdossier op te stellen, terwijl de stof of het middel op de markt kan blijven. Het Ctgb publiceert uiterlijk 2 april 2018 een besluit met stoffen en middelen die gedurende de toelatingsprocedure op de markt mogen blijven. Voor alle andere, niet aangemelde RUB-stoffen en -middelen geldt dat ze nog tot en met 30 juni 2018 (af)geleverd mogen worden en (op)gebruikt mogen worden tot en met 30 juni 2019.

Mogelijkheid tot reactie
Belanghebbenden kunnen tot en met 10 september reageren op het Plan van Aanpak. De reacties neemt het Ctgb mee in het collegebesluit van 25 oktober.

Plantum verwacht, evenals andere sectoren waaronder ook de biologische sector, dat deze aanpak wel knelpunten gaat opleveren. We vermoeden dat niet voor elke benodigde stof en toepassing een aanmelding gedaan zal worden. Ook zijn, of komen, er soms toelatingen die niet breed genoeg zijn (er wordt bijvoorbeeld maar één specifiek type toepassing aangevraagd, of toelating in maar een enkel gewas). We brengen momenteel de verwachte knelpunten in beeld en zullen dan zeker als gezamenlijk land- en tuinbouwbedrijfsleven reageren.

Mocht u zaken willen meegeven, meld het dan bij g.bouwman@plantum.nl. De RUB-lijst is te vinden op bladzijde 7 t/m 9 van het Ctgb-plan: ZIE HIER

En overigens staat er op bladzijde 16-17 van dit plan ook een inventarisatie van stoffen waarvoor geen toelating meer aangevraagd hoeft te worden (koolzuurgas, celkalk, chitosan, natriumbicarbonaat, suiker, en tot slot kalk en bijenwas als wondafdekmiddel).

Lees meer over:
Gewasbescherming Ctgb

Laat een bericht achter:
Geen gegevens gevonden

Fout in de captcha!
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens (server)
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens
Uw gegevens zijn verzonden
Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.

« Terug naar overzicht

Disclaimer RSS

bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599