Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden
Header afbeelding
Fytosanitair beleid + Branchenieuws

Brancheorganisaties gaan voor algemeen verbindend verklaring

01-10-2018

De Brancheorganisaties (BO) Groenten & Fruit en Sierteelt zijn een samenwerking van koepelorganisaties zoals LTO Glaskracht, Groenten&Fruithuis, VGB en VBN. De BO’s hebben onder andere tot doel om onderzoek te organiseren. De dragende koepelorganisaties verplichten hun leden tot een financiële bijdrage. Voor het verplichten van een financiële bijdrage van de niet aangesloten bedrijven kan een algemeen verbindend verklaring (AVV) aangevraagd worden. Naar verwachting wordt in de derde week van oktober een AVV aangevraagd voor de BO Groenten & Fruit en de BO Sierteelt. De heffing gaat alleen gelden voor bedrijven die als primaire producent zijn ingeschreven en een kasoppervlakte hebben groter dan 0,5 hectare. Veredeling en vermeerdering zijn uitgezonderd van afdracht. Plantum werkt nu hard om ook de opkweekbedrijven vrij te houden van verplichte afdracht indien de AVV wordt verleend.

Welk probleem lost dit op?
In 2014 zijn de gesprekken begonnen voor het opzetten van de structuren van de BO’s. Het Productschap Tuinbouw was net opgeheven en de behoefte aan gezamenlijk onderzoek kon niet langer worden gefinancierd. Plantum heeft destijds haar achterban geraadpleegd waarna zowel de Afdeling Sierteelt als de Afdeling Voedingstuinbouw Zaden heeft besloten niet deel te willen nemen aan de nieuwe BO’s. Het standpunt van de Afdeling Voedingstuinbouw Opkweek was minder sterk positief of negatief en recent is vastgesteld om niet deel te nemen. Tot nu is er geen gezamenlijke mogelijkheid geweest voor onderzoeksfinanciering. Bedrijven hebben, in onder andere de topsector, onderzoek gedaan met selecte groepen van bedrijven. De ervaring leert dat in met name de teelt, maar helaas ook in de sierteeltveredeling, de meer strategische vragen niet van de grond zijn gekomen in deze financieringsstructuur. Bedrijven zijn vooral bereid om te investeren als het heel concreet toewerkt naar een toepasbaar resultaat. Een AVV zou voor de teelt dit hiaat oplossen.

Wat gaan ze doen?
De BO’s gaan zich richten op drie onderwerpen:

  • Plantgezondheid
  • Energie
  • Water

De projecten die uitgevoerd gaan worden dienen breed en pre-competitief te zijn waardoor een brede doelgroep er profijt van heeft. De organisatie van het onderzoek is niet te financieren vanuit de gelden die uit de AVV worden opgehaald wat stimulerend werkt om de overhead zo klein mogelijk te houden. Daarmee is meteen een groot verschil duidelijk ten opzichte van het voormalige Productschap Tuinbouw.

Waarom is dit relevant voor de leden van Plantum?
De Plantum-leden van de Afdelingen Voedingstuinbouw Zaden en Sierteelt worden later geïnformeerd over het programma waarna ze wel overwogen kunnen besluiten of hun eerdere standpunt om niet deel te nemen nog steeds juist is. Voor de Afdeling Voedingstuinbouw Opkweek ligt het anders omdat die vooralsnog wél op de lijst van bedrijven staan die moeten gaan meebetalen. Plantum heeft nu contact met de BO’s om zeker te stellen dat ook zij vrijgesteld worden. Het is op het moment van schrijven nog niet zeker of dat gaat lukken.

De basisregels voor BO’s zijn te vinden op de website van RVO.


« Terug naar overzicht

bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599