Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden

Geschiedenis

Plantum is opgericht op 1 april 2001. De vereniging is ontstaan uit een fusie van de brancheorganisaties CIOPORA Nederland, de Nederlandse Vereniging van Plantenkwekers (NVP), de Nederlandse Vereniging voor Zaaizaad en Plantgoed (NVZP) en de sectie uitgangsmateriaal van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB). Daarmee behartigt Plantum de belangen van veredelaars van alle gewassen, en van de handel in zaden en jonge planten, met uitzondering van de handel pootaardappelen (NAO), bollen en bomen (Anthos).

Gemeenschappelijke belangenbehartiging sinds 1908
De oudste branchevereniging in de land- en tuinbouw is die in de bloembollen (nu KAVB), opgericht in 1860. De plantenveredeling is maar een klein onderdeel van die vereniging. De gemeenschappelijke belangenbehartiging in de zadensector is voor het eerst ontstaan na een conflict over schadevergoeding voor de levering van slazaad in 1908. De Vereniging van Nederlandse Zaadhandelaren (later Bond van Zaadhandelaren) werd opgericht met als eerste doel het ontwikkelen van uniforme leveringsvoorwaarden en een arbitrageprocedure.  In 1918 werd als dochterinstelling de Zaadexporteurs Vereniging opgericht. Deze gezamenlijke vertegenwoordiging van de tuinzaden werd na de tweede wereldoorlog vormgegeven in de Vereniging voor Tuin-en Bloemzaden en ging sinds 1964 door als Nederlandse Vereniging voor het Tuinzaadbedrijfsleven (NTZ).

Onafhankelijk van deze handelarenvereniging werd in 1927 de Nederlandse Kwekersbond opgericht als sectie binnen  de ‘Association Internationale des Sélectionneurs de Plantes de Grande Culture’, en sinds 1932 als onafhankelijke stichting met lidmaatschap van zowel publieke en private plantenveredelaars van landbouwgewassen. Door fusie in 1990 met de Vereniging voor de Handel in Landbouwzaaizaden (VHZ) ontstond de Nederlandse Vereniging van kwekers van en handelaren in Zaaizaad en Plantgoed (NZP).

Op internationaal vlak was in 1924 de F’ed’eration Internationale des Semences (FIS) opgericht in Londen met als doel de internationale handel in zaaizaad te stimuleren. De vertegenwoordiging van zaadandel (FIS) en veredeling (Assinsel) gaan samen in 2002 bij de oprichting van de International Seed Federation (ISF). In 2000 is de European Seed Association opgericht om de sector in de Europese instellingen te vertegenwoordigen. Plantum speelt een belangrijke rol in ISF en ESA.

De fusiepartners binnen Plantum in 2001

CIOPORA Nederland
De vereniging CIOPORA Nederland is opgericht in 1963 door de Nederlandse leden van het in 1961 gevormde CIOPORA International. Bij CIOPORA waren de veredelaars aangesloten van sierteeltproducten die vegetatief worden vermeerderd. De leden waren actief in de veredeling van bloembollen, kamerplanten, snijbloemen, vaste planten, fruit- en boomkwekerijgewassen.

NVP
De Vereniging van Plantenkwekers bestond ruim vijftig jaar. Zij behartigde de belangen van ondernemingen die actief zijn met de opkweek van jonge planten, zowel groenteplanten als bloemisterijgewassen. De jonge planten werden geleverd aan productietuinders in Nederland en buitenland.

NVZP
De Nederlandse Vereniging voor Zaaizaad en Plantgoed behartigde de belangen van bedrijven die actief waren in de veredeling van zaden van landbouwgewassen, groenten en bloemen. Ook de handel en licentieteelt van deze zaadgewassen werden door de NVZP vertegenwoordigd. In 1992 ontstond de vereniging uit een fusie tussen de NTZ (Nederlandse Vereniging voor het Tuinzaadbedrijfsleven) en de NZP (Nederlandse Vereniging van Kwekers van en Handelaren in Zaaizaad en Plantgoed).

Sectie Uitgangsmateriaal VGB
De leden van de sectie uitgangsmateriaal van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten hebben zich in 2001 aangesloten bij de brancheorganisatie Plantum. Deze bedrijven zijn actief in de vermeerdering en opkweek van uitgangsmateriaal van bloemisterijgewassen. De bedrijven leveren plantmateriaal van snijbloemen en potplanten aan telers wereldwijd.


bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599