Biologisch uitgangsmateriaal

Streven naar grotere beschikbaarheid van biologische zaden en jonge planten

Biologische teelt en zaden en jonge planten worden in de huidige maatschappij steeds belangrijker. De consumptie van biologische producten neemt toe en Nederland heeft de expertise in huis om te voldoen aan de vraag door het areaal biologisch vanaf de basis te vergroten, via het zaad. In Nederland gaat ongeveer vijf procent van alle groentezaden en jonge planten naar de biologische tuinbouw.

 

Wat moet je weten?

Plantum pleit voor een heldere invulling van Europese en nationale wet- en regelgeving voor biologische productie, met zo min mogelijk uitzonderingen en een gelijk speelveld.

 • Group 171

  Beschikbaarheid in database

  Biologisch zaad is niet voor alle gewassen beschikbaar. Dit is wel het streven, maar voor sommige gewassen is het heel moeilijk om zaden te oogsten die voldoen aan de kwaliteitseisen. De beschikbaarheid van biologische zaden wordt per gewas bijgehouden in een speciale database.

 • Group 171

  Regels voor biologische productie

  De veredelingssector is al heel lang actief in biologische zaden en jonge planten. Onderzoek heeft veel kennis opgeleverd. Biologische zaden en jonge planten moeten voldoen aan specifieke eisen en regels. Bedrijven worden gecertificeerd als ze hieraan voldoen. Binnen Europa zijn in 2021 nieuwe regels vastgesteld voor biologische productie en etikettering

 • Group 171

  Voordeel

  Ook het 'reguliere' deel van de sector heeft voordeel van veredeling voor de biologische sector. Resistenties die gevonden worden in veredeling voor de biologische teelt dragen bij aan de verduurzaming van de hele land- en tuinbouw. Andersom kan de veredeling voor de biologische teelt voordeel halen uit het (veel grotere) aantal nieuwe rassen dat in de veredeling voor gangbare teelt beschikbaar is. 

 • Group 171

  25% in 2030

  Als onderdeel van toezeggingen in het kader van de Europese Green Deal, de follow-up van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en de Farm to Fork-strategie, heeft de Europese Commissie een actieplan opgesteld voor de ontwikkeling van de biologische productie op weg naar 2030: dan moet 25% van het landbouwareaal in de EU voor biologische landbouw bestemd zijn. 

De komende jaren zetten wij proactief in op het bewustwordingsproces en het in beweging houden van de sector rondom duurzaamheid. Het streven is om per jaar gezamenlijk aan één tot twee onderwerpen te werken en hierin concrete stappen te zetten. Naast het informeren en delen van onderlinge kennis over de thema’s wordt ook regelmatig gemonitord hoe de bedrijven aan de slag gaan. Het vergroten van het urgentiebesef om duurzaamheid actief te integreren in de bedrijfsstrategie is hierbij essentieel.

Met dit werk draagt Plantum bij aan SDG doel #12