Markttoegang en fytosanitair beleid

Goede afspraken dragen bij aan het openen van nieuwe exportmarkten en aan consolidatie van bestaande.

De Nederlandse sector van zaden en jonge planten heeft een sterk internationaal karakter. Nederland neemt als belangrijk productie- en exportland een belangrijke sleutelpositie in. Het is voor de sector dus van groot belang dat er goede afspraken zijn met landen buiten de Europese Unie over de toegang tot buitenlandse markten. Dit gaat vooral over fytosanitaire importeisen van landen, rassenregistratie van gewassen, bescherming van eigendomsrechten en invoerheffingen, en inspectietarieven.

Wat moet je weten?

Plantum signaleert kansen en bedreigingen voor de import en export van zaden en jonge planten, en zet zich in voor nieuw beleid dat knelpunten wegneemt. Plantum draagt daarmee bij aan het vergroten van de markttoegang in voor de sector belangrijke landen.

 • Group 171

  Markttoegang bepaalt afzet

  Nederland dankt zijn sterke exportpositie aan de voortdurende productinnovatie, nieuwe rassen, hoge kwaliteit van zaden en jonge planten, en aan een goede logistiek. De markttoegang tot andere landen bepaalt de afzet van de producten. 

 • Group 171

  Werkbare import- en exportregels

  Elk land heeft zijn eigen regelgeving voor de export en import van producten. Nederlandse zaden en jonge planten gaan de hele wereld over. Werkbare import- en exportregels dragen bij aan het goede verkeer van de producten.

 • Group 171

  Plantgezondheid

  Door toenemende handelsstromen en klimaatverandering wordt Europa steeds meer blootgesteld aan nieuwe risico’s op het gebied van plantgezondheid. In Europa en in Nederland is daarom nieuwe regelgeving geïmplementeerd. Voor de bedrijven in de sector is het daarom belangrijk dat deze regels op een goede manier ingevoerd worden door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de keuringsdiensten. Plantum vertegenwoordigt de sector in diverse overleggen met deze instanties.  

Met dit werk draagt Plantum bij aan SDG doel #8