Maatschappelijk

In de sector zaden en jonge planten werken 15.000 mensen.

Goede arbeidsvoorwaarden zijn cruciaal: werknemers moeten gezond, vitaal en veilig hun werk kunnen doen, met een marktconforme beloning. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden helpen de bedrijven bij het werven van competente en gemotiveerde medewerkers. Plantum onderhandelt, met andere werkgeversorganisaties, met de vakbonden over de Cao Glastuinbouw en de Cao Tuinzaadbedrijven.

 

Wat moet je weten?

In de sector zijn vijf cao’s afgesloten, met inbreng van Plantum. Ook geeft Plantum samen met andere werkgeversorganisaties en vakbonden invulling aan de pensioenregeling van het pensioenfonds BPL pensioen.

 • Group 171

  Veilige arbeidsomstandigheden

  Hoe zorg je voor veilige arbeidsomstandigheden? Voor de glastuinbouw- en tuinzaadbedrijven zijn Arbocatalogi ontwikkeld, waarin dit omschreven staat.

 • Group 171

  Functiehandboeken

  Met functiehandboeken, onderdeel van de Cao Glastuinbouw en de Cao Tuinzaadbedrijven, kunnen bedrijven hun bedrijfsfuncties indelen in passende salarisgroepen. Dit draagt bij aan goede beloningsverhoudingen in de sector.

 • Group 171

  Duurzame inzetbaarheid

  Via de Cao Colland Arbeidsmarkt worden projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid gefinancierd.  

 • Group 171

  Leren in de sector

  De sector zaden en jonge planten organiseert veel opleidingen, workshops en cursussen die een directe link hebben met het werkveld. Bekijk ze hier. [hier link naar pagina] 

 • Group 171

  PlantKracht voor biologiedocenten

  Plantum werkt samen met NIBI aan lesmateriaal voor biologiedocenten. De lesboekjes zijn voor havo/vwo bovenbouw en mbo niveau 3/4 en gaan over plantenteelt, genetica, biotechnologie, veredeling en ecologie. 

Met dit werk draagt Plantum bij aan SDG doel #8

 • Cao Weefselkweek - 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2027
 • Bijlage 2 Cao Glastuinbouw

 

 

 

Cao PAWW (2018-2022)