OVER PLANTUM

De bedrijven van Plantum werken voor de landbouw, groenten, fruit- en sierteeltsectoren. Plantum
zet zich in voor hun belangen. We treden op als gesprekspartner voor overheden, politiek en
belangengroeperingen. Versteviging van de internationale concurrentiepositie van de sector en van
groepen aangesloten leden staat hierin centraal. Daarnaast zijn wij initiator van nieuwe
ontwikkelingen en vraagbaak voor bedrijven.

Onze visie

Wij zien een wereld waarin een economisch gezonde, innovatieve en pluriforme zaaizaad-
en jonge plantensector vanuit Nederland maximaal bijdraagt aan belangrijke
ontwikkeldoelen voor de hele wereld, zoals voedselzekerheid en -kwaliteit, verduurzaming
van de land- en tuinbouw, productkwaliteit en -diversiteit en welzijn in een gezonde
leefomgeving.

Onze missie

Samen werken wij aan een vitale, sterke en duurzame sector voor zaden en jonge planten.
Dit doen wij door belangenbehartiging, brancheontwikkeling, het ondersteunen van leden
en het bevorderen van ontmoeting en samenwerking.

In de strategie van Plantum (2023 – 2027) staan drie pijlers centraal

Plantum_Icon_Duurzaamheid2 kopie

Doorslaggevend bijdragen aan de verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw.

Plantum_Icon_Innovatie kopie 2

Een effectief intellectueel eigendomsrecht en brede toegang tot genetische bronnen en veredelingsmethoden. Dat zijn de basisvoorwaarden voor innovatie.

Plantum_Icon_Markttoegang2 kopie

Werkbare fytosanitaire systemen wereldwijd en duidelijke regelgeving.