Intellectueel eigendom

Toegang tot genetisch materiaal blijft aandacht vragen

Het ontwikkelen van nieuwe rassen kost veel tijd en geld. Veredelaars moeten hun investeringen in veredeling kunnen terugverdienen, om opnieuw te investeren in de ontwikkeling van nieuwe rassen. Voor zo’n nieuwe variëteit is dan ook een vorm van intellectueel eigendomsrecht nodig. Daar staat tegenover dat veredelaars genetisch materiaal nodig hebben en niet onnodig belemmerd moeten worden in hun toegang tot genetische diversiteit. Voor de ontwikkeling van een succesvol ras zijn immers vele kruisingen tussen planten nodig, die samen de gewenste eigenschappen hebben. Het kwekersrecht heeft voor deze situatie altijd een goede oplossing geboden, mede dankzij volledige veredelingsvrijstelling.

 

Wat moet je weten?

Nederland kent een grote diversiteit aan grote en kleine vermeerderings- en veredelingsbedrijven. Deze diversiteit draagt bij aan de innovatiekracht van de sector. Daarom zet Plantum zich in ieder geval in voor een goede beschikbaarheid van genetisch materiaal voor alle veredelaars. Tegelijkertijd is er aandacht voor de financiële implicaties voor bedrijven.

 

 • Group 171

  Kwekersrecht

  Kwekersrecht geeft een bedrijf gedurende een bepaalde periode het exclusieve recht om zijn nieuwe ras te vermeerderen en te verkopen. Andere veredelaars mogen dit beschermde ras wel vrij gebruiken om ermee door te veredelen. Door deze veredelingsvrijstelling kan men op elkaars rassen voortbouwen, met als resultaat steeds betere rassen.

 • Group 171

  Internationale inzet

  Internationaal geldt het UPOV 1991-verdrag als standaard voor kwekersrechtwetgeving. Plantum draagt bij aan de verbetering daarvan, door deelname aan beleidsbepalende discussies. Er zijn veel bilaterale contacten met derde landen. 

  UPOV is de internationale organisatie voor de bescherming van nieuwe variëteiten van planten. 

 • Group 171

  Smallholder farmers

  Plantum heeft met Euroseeds en Oxfam opgeroepen tot een nadere uitleg van het begrip 'Private and non-commercial use'  binnen het UPOV 1991-Verdrag. Een werkgroep binnen UPOV werkt dit uit. 

 • Group 171

  Octrooirecht

  Aan het begin van deze eeuw werd in de veredelingssector octrooirecht van kracht. Het octrooirecht kent geen volledige veredelingsvrijstelling: voor het gebruik van genetisch materiaal onder octrooi is een licentie van de octrooihouder nodig. In 2017 besloot het Europees Octrooi Bureau (EOB) geen nieuwe octrooien meer te verlenen op klassiek veredelde planten, zodat plantenveredelaars weer ongehinderd nieuwe gewassen konden kweken.

   

Met dit werk draagt Plantum bij aan SDG doel #8