Veredelingsmethoden

Door klimaatverandering en de opkomst van nieuwe ziekten en plagen is de urgentie groter om de veredeling van nieuwe rassen te versnellen.

 

 

Klassieke plantenveredeling is een krachtige, maar trage technologie die opkomende problemen, vanwege klimaatverandering of nieuwe ziektes in de teelt, te langzaam het hoofd biedt. Veredelaars gebruiken al jaren moderne genetische en fysiologische kennis, ofwel biotechnologie, om het proces van veredeling te versnellen. Deze biotechnologie in de selectie, zoals met genetische merkers, wordt veel toegepast en is breed geaccepteerd. In Europa zijn nieuwe veredelingstechnieken onderhevig aan (beperkende) wetgeving. Onze internationaal werkende plantenveredelingsbedrijven hebben een langetermijnvisie en daarvoor is juridische duidelijkheid nodig.

Wat moet je weten?

Plantum pleit voor een voortzetting van de Nederlandse inzet voor beleid in Europa, om met innovaties mogelijk te maken die met nieuwe methodes veel sneller tot stand komen dan met conventionele veredeling.

 • Group 171

  CRISPR-Cas

  Nieuwe veredelingstechnieken (NGT), zoals mutagenesemethode CRISPR-Cas, kunnen een veredelingsproces versnellen. In Europa zijn NGT echter onderhevig aan beperkende wetgeving. Met een nieuwe veredelingstechniek als CRISPR-Cas kan heel precies - via een knipje – een mutatie worden aangebracht in het DNA. Zo kan bijvoorbeeld een aardappelras worden gekweekt dat beter tegen droogte kan, of een dat resistenter is tegen ziektes en dus minder gewasbescherming nodig heeft. Via de traditionele weg zijn veel meer pogingen nodig om hetzelfde resultaat te bereiken.

 • Group 171

  Veiligheid staat voorop

  De veiligheid van nieuwe gewassen staat voorop. De European Food and Safety Authority (EFSA) heeft in haar publicaties aangegeven dat het gebruik van NGT, dat leidt tot eigenschappen die ook met reguliere veredeling hadden kunnen ontstaan, net zo veilig is als reguliere veredeling. Ook de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) kwam in 2017 tot dezelfde conclusie.

 • Group 171

  Groeiende urgentie

  De klimaatdoelstellingen en de opgaven om de land- en tuinbouw te verduurzamen geven een groeiende urgentie om sneller te kunnen veredelen. Boeren en tuinders staan te springen om meer ziekteresistentie, hitte- en droogtetolerantie, et cetera, in hoogwaardige plantenrassen.

 • Group 171

  Keuzevrijheid

  De biologische sector in de meeste EU-landen kiest ervoor geen mutagenesemethoden te gebruiken. Plantum is voorstander van maximale keuzevrijheid: een biologische teler moet de mogelijkheid houden om rassen te telen waarbij specifieke veredelingstechnieken wel of niet zijn toegepast. Veredelaars zijn bereid om transparantie te bieden over de methoden die zij hebben gebruikt om een bepaald ras te ontwikkelen en ook over een ouderras, dat gebruikt is om te kruisen. De keuzevrijheid moet eveneens gelden voor telers die wel rassen willen gebruiken die ontwikkeld zijn met de nieuwe methoden.

Met dit werk draagt Plantum bij aan SDG doel #2