Gewasgezondheid

Minder kans voor ziekten en plagen en beperkt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

In 2030 moet de land- en tuinbouw in Nederland bestaan uit een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen, waardoor ziekten en plagen veel minder kansen krijgen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk voorkomen wordt.

Gezond uitgangsmateriaal is de basis voor een goede start van een gezonde teelt. Nederlandse veredelingsbedrijven zijn heel succesvol in de ontwikkeling van weerbare rassen, met resistenties tegen de belangrijkste ziekten en plagen. Nederland levert niet alleen uitgangsmateriaal voor Nederlandse telers, maar exporteert jaarlijks ook voor ruim 3,3 miljard euro aan zaden en jonge planten. Een zorgpunt daarbij is dat Nederlandse bedrijven moeten voldoen aan strenge fytosanitaire eisen (geen spoor van een ziekte of plaag), voor de export binnen en buiten Europa.

Wist je dat?

De bijdrage van Plantum richt zich erop dat bedrijven 1) weerbare rassen kunnen leveren (ook weerbaar tegen abiotische stress en klimaatverandering en resistent tegen belangrijke ziektes en plagen) en 2) gezond uitgangsmateriaal (bollen, knollen, planten, stekjes en zaden).

 • Group 171

  Gewasbescherming

  De weg naar 2030 loopt via Integrated Pest Management (IPM). IPM houdt in dat preventie, monitoring en niet-chemische maatregelen vóór bestrijding komen. Als bestrijding nodig is, vindt dit gericht plaats, met zo min mogelijk emissie naar, en belasting van, het milieu. Alles start met preventie: rassenkeuze, zaadbehandeling, en het toepassen van hygiënemaatregelen, met de juiste chemische en niet-chemische middelen. Preventie is ook aandacht voor de bodem (zoals goede bemesting en inzet van biostimulanten). Plantum neemt deel aan het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030.  

 • Group 171

  Beleid en onderzoek

  Het produceren van weerbare rassen en gezond uitgangsmateriaal kan niet zonder ondersteunend beleid en onderzoek naar nieuwe chemische en groene middelen. 

 • Group 171

  Fundamenteel onderzoek

  Fundamenteel onderzoek vormt de basis voor resistentieveredeling. Voor nieuwe doorbraken zijn hogere investeringen nodig. Daarnaast kunnen innovatieve veredelingsmethoden (zoals CRISPR-Cas) de ontwikkelingstijd van nieuwe weerbare rassen en uitgangsmateriaal aanzienlijk verkorten. Het is belangrijk dat er voor deze methoden heldere en uitvoerbare Europese regels komen.

Met dit werk draagt Plantum bij aan SDG doel #13