Duurzaamheid

Bewegen naar een duurzamere zaden en jonge planten sector

Het werken aan een duurzame maatschappij is de verantwoordelijkheid van eenieder en het is aan de bedrijven zelf om dit in hun bedrijfsfilosofie en -strategie op te nemen. Als branchevereniging spelen wij wel een actieve rol om al onze leden te stimuleren, te informeren en te activeren om met duurzaamheid aan de slag te gaan.

Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, zit onze sector in de genen. Immers, met zaden en jonge planten en met onze specifieke kennis en methoden kunnen we een bijdrage leveren aan het gezonder, socialer, duurzamer en kleurrijker maken van onze wereld. Niet alleen voor de huidige, ook voor de toekomstige generaties. Dat kan alleen als we zorgvuldig omgaan met onze omgeving.

De komende jaren zetten wij proactief in op het bewustwordingsproces en het in beweging houden van de sector rondom duurzaamheid. Het streven is om per jaar gezamenlijk aan één tot twee onderwerpen te werken en hierin concrete stappen te zetten. Naast het informeren en delen van onderlinge kennis over de thema’s wordt ook regelmatig gemonitord hoe de bedrijven aan de slag gaan. Het vergroten van het urgentiebesef om duurzaamheid actief te integreren in de bedrijfsstrategie is hierbij essentieel.