Onderzoek

Fundamenteel plantonderzoek is essentieel voor de toekomst

De sector zaden en jonge planten is een kennisintensieve sector met veel aandacht voor de kennisontwikkeling, van fundamenteel onderzoek tot en met innovatie. Veredelingsbedrijven steken gemiddeld 15% van hun omzet in onderzoek en ontwikkeling. Bij sommige bedrijven is dit zelfs 30%. De sector staat aan het begin van de agrarische keten. Alle eisen die de teler, handelaar of eindconsument stelt aan een product moet in potentie in de zaden en jonge planten al aanwezig zijn. De steeds hogere kwaliteitseisen van de maatschappij vragen om innovatiegericht onderzoek. Ook is een strategische focus voor opbouw van kennis en kunde in Nederland nodig.

Wat moet je weten?

Het steeds verder verbeteren van rassen kan alleen met gedegen kennis van de plant en zijn omgeving. Daarom is plantonderzoek heel belangrijk. Plantum zet zich in voor verdere uitbouw van dit onderzoek, zowel bij kennisinstellingen als bedrijven. Omdat investeringen in onderzoek alleen zin hebben voor de langere termijn, moeten voldoende financiële middelen vanuit de overheid beschikbaar komen voor het uitvoeren van onderzoek, vindt Plantum.

 

 • Group 171

  Fundamenteel plantonderzoek

  Fundamenteel plantonderzoek is de basis van vernieuwing, innovatie en kennisopbouw. De uitkomst van dit onderzoek is vooraf niet bekend, maar leidde tot een Nederlandse sector die internationaal toonaangevend is.

 • Group 171

  Koploper in kennisontwikkeling

  Bij het onderzoek, van fundamenteel tot praktijkgericht, zijn de vele (internationale) onderzoeksinstellingen een goede partner voor de bedrijven. Nederland is koploper in de kennisontwikkeling in kwantitatieve genetica, fysiologie en fytopathologie. Versterking van deze vakgebieden en aansluiting op technologische ontwikkelingen in bioinformatica, genomics en automatische fenotypering zijn voor het bedrijfsleven van groot belang. Omdat investeringen in onderzoek alleen zin hebben voor de langere termijn, moeten voldoende financiële middelen vanuit de overheid beschikbaar komen voor het uitvoeren van onderzoek.

 • Group 171

  Opleiding van talent

  Onderzoek naar planten draagt bij aan de opleiding van huidig en nieuw talent voor de bedrijven in de sector. Om koploper te blijven is steeds nieuw talent nodig. Vijftig procent van de werknemers heeft een hbo-niveau. 

Met dit werk draagt Plantum bij aan SDG doel #7