Strategische Pijler Markt

Plantum zal zich ook de komende jaren inzetten voor werkbare fytosanitaire systemen wereldwijd. Systemen die effectief en efficiënt zijn, die gebaseerd zijn op onderzoek en gericht op het oplossen van acute problemen. We blijven dit aankaarten in Nederland, Europa en internationaal.

Concreet zetten we in op het stimuleren van effectieve en efficiënte fytosanitaire systemen in de wereld en op het helpen van de leden om daarmee om te gaan. Daarnaast zetten we in op het ondersteunen van heldere regels voor rassenregistratie en kwaliteitscontroles en het realiseren van werkbare regels
voor biologisch uitgangsmateriaal in Nederland en daarbuiten. Net als bij andere dossiers is een gelijk speelveld binnen Europa van essentieel belang.