Economisch

Veredelingsbedrijven ontwikkelen zaden en jonge planten voor de hele wereld.

Bedrijven uit de sector zaden en jonge planten zijn niet alleen in Nederland en Europa actief, maar werken met de hele wereld samen. Nederland is koploper als het gaat om kennis over veredeling en de ontwikkeling van nieuwe rassen. Plantum is trots op deze positie en vindt dat telers overal toegang tot kwaliteitszaad moeten hebben.

Wat moet je weten?

Plantum zet zich ervoor in om de verschillende internationale beleidsdoelen en initiatieven van bedrijven en ministeries op elkaar af te stemmen.

 • Group 171

  Overal kwaliteitszaad

  Omdat veredelingsbedrijven wereldwijd actief zijn moeten zij rekening houden met allerlei verschillende omstandigheden, zoals klimaat, internationale regels en consumentenwensen. Alleen dan kunnen telers overal ter wereld over kwaliteitszaad beschikken dat geschikt is voor hun teeltomstandigheden en de afzet op de lokale markt.

 • Group 171

  Goed ondernemingsklimaat

  Internationaal succesvol ondernemen kan niet zonder een goed ondernemingsklimaat. Denk daarbij aan goede en werkbare wetten en regels, een duidelijk en uitvoerbaar vestigingsbeleid, en forex-trading.

 • Group 171

  Samenwerken

  Om meer impact te hebben is samenwerken met publieke en private initiatieven een must. Dit kunnen nationale samenwerkingsverbanden zijn en zeker ook samenwerkingen in het land of de regio waar een bedrijf actief is. 

 • Group 171

  SeedNL

  Om de internationale activiteiten rondom zaden en jonge planten nog beter te coördineren en gezamenlijk meer positieve impact te hebben, is het project SeedNL opgezet in samenwerking met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Buitenlandse Zaken.

Met dit werk draagt Plantum bij aan SDG doel #17