Over PLantum:
Jaarplannen

De omgeving waarin de bedrijven in de sector werken is constant aan verandering onderhevig. Dit vraagt ook van Plantum dat de blik naar buiten gericht is en dat snel ingespeeld kan worden op veranderende (markt)omstandigheden. Ook heeft de sector te maken met nationaal en internationaal beleid op allerlei gebied en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving.
Beleidstrajecten hebben vaak een langjarig karakter, maar de uitvoering van beleid kan soms acute impact hebben op de bedrijfsvoering in de sector. In de jaarplannen van Plantum zijn de ambities vertaald in concrete (vaak stapsgewijze) doelen.