OVER PLANTUM:
Samenwerkingspartners

Plantum werkt, nationaal en internationaal, samen met vele organisaties en initiatieven.

Brancheorganisatie met de ambitie om het centrale platform en kenniscentrum te zijn voor de akkerbouwketens.

Het melden van eigen gebruik van zaaizaad van granen en pootgoed van aardappelen

De Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen.

Bewaakt en bevordert de kwaliteit in de tuinbouw. De focus ligt op teeltmateriaal (zaaizaad- plantmateriaal).

De belangenbehartiger voor de Nederlandse aardappelhandel.

Gezamenlijk onderzoek voor het gewas aardbei door telers, veredelaars en vermeerderaars.

Een groep bedrijven in Noord-Holland werkzaam in de plantenveredeling en zaadtechnologie.

Het gezamenlijke risico- en crisismanagement van de voedingstuinbouw.

The African Seed Trade Association.

The Asia and Pacific Seed Association.

An organization seeking to establish effective IP protection systems for horticulture.

The Community Plant Variety Office, a self-financed EU agency responsible for the management of the Community Plant Variety Rights System.The African Seed Trade Association.

The voice of the European seed sector.

Hygiene in seed production and plant raising to prevent infection with pathogens

The International Chamber of Commerce, the world business organization, enabling business to secure peace, prosperity and opportunity for all.

Representing the seed industry at a global level.

The International Union for the Protection of New Varieties of Plants.