Strategische Pijler Innovatie

De basisvoorwaarden om innovatie in de sector mogelijk te maken zijn: effectief intellectueel eigendomsrecht en brede toegang tot genetische bronnen en veredelingsmethoden.

Op het gebied van Intellectueel Eigendom streven we naar een verbetering van het kwekersrechtsysteem en naar een goede balans met andere systemen, zoals merkenrecht en patentrecht. De ambitie is om een betere implementatie van kwekersrechtregels in de hele wereld te realiseren.

Andere basisvoorwaarden voor innovatie mogelijk te maken zijn toegang en mogelijkheden tot het gebruik van genetische bronnen. Laagdrempelige regels in Nederlanden, de EU en wereldwijd moeten bevochten worden bij de Biodiversiteits Conventie en de FAO Treaty.