Uitkomst stakeholderbijeenkomst LNV van 16 oktober

22 | 10 | 2020

Uitkomst stakeholderbijeenkomst LNV van 16 oktober

Op 16 oktober jl. heeft het ministerie van LNV opnieuw een bijeenkomst georganiseerd voor stakeholders uit de landbouw en visserij. Er is nog steeds weinig duidelijk over hoe export en import naar en van het Verenigd Koninkrijk gaat werken. De onderhandelingen tussen de EU en het VK zijn nog in volle gang.

Vooruitgang
De eerste contouren worden duidelijk en er wordt langzaam vooruitgang geboekt. Zo is de prenotification (vooraankondiging voor export) voor ‘regulated products’ van 24 uur teruggebracht naar 4 uur. Dit is van  groot belang voor versproducten.  Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat verschillende branchevertegenwoordigers  pleitten voor het digitaal kunnen uitwisselen van certificaten met het VK. Meer informatie over de huidige stand van zaken van het Brexit dossier en handel met het Verenigd Koninkrijk, vindt u op de website agroberichten buitenland waar de Nederlandse landbouwraad in Londen informatie deelt. Concrete helderheid voor de sector uitgangsmateriaal
Medio oktober heeft het VK een lijst met “high priority plants” gepubliceerd die vanaf 1 januari a.s. voorzien moeten zijn van een fytosanitair certificaat. Het gaat daarbij vooral om gewassen die op dit moment al plantpaspoortplichtig zijn. De volgende eisen gaan gelden:
  • Hoog risico planten en plantaardige producten moeten worden vergezeld van een fytosanitair certificaat.
  • De importeur moet een vooraanmelding indienen. De vooraanmelding voor zendingen per vliegtuig en zendingen die via een roll-on/roll-off locatie het VK binnenkomen moeten minimaal 4 uur voor aankomst van de zending in het VK worden ingediend. Voor alle zendingen die via een andere vervoerwijze het VK binnenkomen dient de vooraanmelding minimaal 1 dag voor aankomst in het VK te geschieden.
  • Er worden documentcontroles, identiteitscontroles en fytosanitaire inspecties uitgevoerd.

Verhandelt u gewassen naar het Verenigd Koninkrijk? Kijk dan snel of u voldoet aan de voorwaarden die gelden vanaf 1 januari a.s.

Meer informatie en alle eisen van het VK vindt u op deze pagina. Om te zorgen dat u voldoet aan de vereisten voor export kunt u ook terecht bij de NVWA of bij NAKtuinbouw.

Gerelateerde artikelen

SUR van tafel in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 22 november in een plenaire stemming de concept verordening Duurzaam gebruik...

Lees meer

Kostenindicatie Aardappel CGO 2024

De NAK heeft een kostenindicatie gegeven van het aardappel CGO voor komend jaar. Rassen moeten...

Lees meer

ISF Recognition Award voor Anke van den Hurk

Anke van den Hurk ontving de ISF Recognition Award tijdens haar laatste ISF vergadering.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap