Algemene voorwaarden

Handels- en leveringsvoorwaarden

Plantum heeft voor een aantal deelsectoren binnen de sector zaden en jonge planten handels- en leveringsvoorwaarden opgesteld. Hieronder vindt u deze voorwaarden.

Arbitrage

Bij het sluiten van overeenkomsten kunnen partijen, indien zich een geschil voordoet naar aanleiding van of in verband met de uitvoering van de overeenkomst, dit geschil voorleggen aan een arbitragecommissie. Wanneer partijen hiervoor kiezen, dienen zij dit schriftelijk overeen te komen. In dat geval zal de gewone burgerlijke rechter zich onbevoegd verklaren wanneer een partij toch het geschil aan hem voorlegt.

Plantum heeft voor het voeren van procedures een arbitragereglement opgesteld. Wanneer partijen het geschil willen beslechten volgens het reglement van Plantum, dan dient in de overeenkomst specifiek naar dit reglement verwezen te worden. Dit reglement is bedoeld voor het sluiten van nationale overeenkomsten.

Indien er sprake is van een internationale overeenkomst (één van beide partijen heeft niet zijn hoofdvestiging in Nederland) betreffende de handel in zaaizaden verdient het aanbeveling om het arbitragereglement van de International Seed Federation (ISF) te hanteren. Dit reglement is te vinden op www.worldseed.org.