Nieuws

Tarieven onderzoeksbijdrage akkerbouw ongewijzigd

2 | 12 | 2019

Vanaf begin december ontvangen akkerbouwers de factuur voor hun bijdrage over 2019 aan het collectieve akkerbouwonderzoek.

Lees meer

De landbouw en het landelijk gebied in NL in beeld

31 | 10 | 2019

Minister Schouten heeft de opdracht gegeven om een houtskool-SWOT uit te werken in voorbereiding van het nieuwe GLB.

Lees meer

Meer ruimte voor uitzaai vanggewas

7 | 06 | 2019

Meer ruimte voor uitzaai vanggewas Een van de maatregelen uit het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn is…

Lees meer

Nieuwe directeur BO Akkerbouw

5 | 04 | 2019

Per 1 september 2019 treedt de heer André Hoogendijk in dienst als directeur van Brancheorganisatie Akkerbouw.

Lees meer

Kick-off Nederlands Strategisch Plan GLB

20 | 03 | 2019

Het Rijk en de provincies hebben begin maart de officiële aftrap gegeven van het proces dat moet leiden tot het Nationaal Strategisch Plan GLB 2021-2027 (NSP).

Lees meer

Nieuwe Aanbevelende Rassenlijst

17 | 01 | 2019

Nieuwe Aanbevelende Rassenlijst De aanbevelende rassenlijst wordt in 2019 voor het eerst volledig digitaal aangeboden…

Lees meer