Nieuws

SUR van tafel in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 22 november in een plenaire stemming de concept verordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (SUR) verworpen.

Lees meer

Kostenindicatie Aardappel CGO 2024

De NAK heeft een kostenindicatie gegeven van het aardappel CGO voor komend jaar. Rassen moeten uiterlijk 15 december aangemeld worden voor deelname in 2024.

Lees meer

BO Akkerbouw Persbericht – Akkerbouwsector werkt gezamenlijk aan klimaatadaptatie

29 | 11 | 2022

Verdroging, wateroverlast en verzilting: klimaatverandering raakt de Nederlandse akkerbouw.

Lees meer

BO Akkerbouw Persbericht – ‘Bodemscheurkalender helpt bij gesprekken over de bodem’

29 | 11 | 2022

Tineke de Vries nam gisteren het eerste exemplaar van de Bodemscheurkalender in ontvangst tijdens de workshopdag ‘Meten & Beoordelen van de Bodemkwaliteit’ in Lelystad.

Lees meer

Nieuwe secretaris van de Stichting Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen (CSAR).

8 | 09 | 2022

Deze zomer is Frans Verwer gestart als nieuwe secretaris van de Stichting Commissie
Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen (CSAR). Hij is
Hans de Keijzer opgevolgd die met pensioen is gegaan.

Lees meer

Zilveren speld voor Peter de Bruijn

12 | 07 | 2022

Peter de Bruijn (DLF) kreeg de Plantum-speld uitgereikt vanwege zijn grote verdiensten voor de Plantum afdeling Landbouw.

Lees meer

Het NAK-jaarverslag 2020 staat online

16 | 04 | 2021

Ondanks de uitdagende omstandigheden draaide de NAK in 2020 een goed jaar.

Lees meer

Nieuwsbrief BO Akkerbouw april 2021 verschenen

16 | 04 | 2021

De nieuwsbrief rapporteert over uitgevoerde onderzoeken, roept op om nieuwe projectideeën in te dienen en geeft een update over VVAK en het praktijknetwerk.

Lees meer

Han Polman nieuwe voorzitter NAK

5 | 03 | 2021

Het bestuur van de NAK heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd de benoeming van Han Polman tot voorzitter van het bestuur van de NAK per 1 mei a.s. goed te keuren.

Lees meer

Vlas en hennep: gewassen met toekomst!

17 | 09 | 2020

CLM-onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de brancheorganisatie Vlas en Hennep.NL, laat zien dat hennep en vlas uitstekend scoren als het gaat om klimaat en milieu, en daarmee een belangrijke rol kunnen spelen in het toekomstig landbouwbeleid.

Lees meer

Nieuwsbrief BO Akkerbouw gaat digitaal

10 | 07 | 2020

De nieuwsbrief van de BO Akkerbouw verschijnt voortaan digitaal. In de juli-uitgave onder andere aandacht voor de projectenbrochure en het reinigen van aardappelbewaarschuren.

Lees meer

Farm to Fork Strategy gepresenteerd

20 | 05 | 2020

De Farm to Fork Strategy is de routekaart naar een robuust en veerkrachtig voedselsysteem. Hierbij een overzicht.

Lees meer