SUR van tafel in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 22 november in een plenaire stemming de concept verordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (SUR) verworpen.

Daarmee lijkt het plan om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te halveren in de Europese Unie van tafel te zijn. De reductiedoelstelling  van 50 procent voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 2030 was een belangrijk onderdeel van de verordening. De reductie was gesteld ten opzichte van 2015-2017. Een ander belangrijk onderdeel was een verbod op het gebruik van middelen in zogenaamde ‘gevoelige gebieden’ om risico’s voor de natuur en de gezondheid van mensen te verminderen. Dit alles moest bereikt worden via maximale inzet van geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management, IPM) door boeren en tuinders.

 

Niet ver genoeg of te ver

Eerder werd in de Landbouwcommissie en vervolgens in de Milieucommissie van het Europees Parlement nog een aantal wijzigingsvoorstellen aangenomen waardoor het voorstel breder aanvaardbaar leek. Tijdens de stemming op 22 november bleek dit compromis echter voor het merendeel van het Parlement niet ver genoeg,  danwel juist te ver te gaan. Het gevolg was dat 299 van de 627 leden tegen stemden (207 voor, 121 onthouding). Ook de vraag om het wetsvoorstel opnieuw op Commissieniveau te bespreken, haalde geen meerderheid.

 

Vervolg?

Het standpunt van het Europarlement zou de inzet worden van de onderhandelingen met de Europese Commissie en Raad van landbouwministers (de triloog). Het blijft een grote vraag hoe en of het proces verder zal verlopen nu een van de medewetgevers - het Europees Parlement - het voorstel heeft afgewezen. Ook is onduidelijk hoe de EU-doelstellingen op dit gebied nu vormgegeven gaan worden. De Raad werkte het afgelopen jaar ook nog aan nadere invulling van allerlei punten.

 

Europees niveau

Op Europees niveau had de SUR (mits goed ingevuld) ondersteuning kunnen bieden aan de ontwikkeling en implementatie van alternatieve gewasbeschermingsmiddelen en -methoden om de transitie naar weerbare teeltsystemen te maken. Bijvoorbeeld bij het vergroten van de beschikbaarheid van ‘groene’ laagrisico gewasbeschermingsmiddelen, het ondersteunen van de toepassing van preventieve precisietechnieken als zaadbehandeling en bij het bevorderen van de toegankelijkheid van nieuwe veredelingsmethoden, waardoor noodzakelijke weerbare rassen sneller beschikbaar komen. Vanuit Plantum zijn deze zaken ook aangedragen voor de SUR en hadden deze deels een plek gekregen in de concepttekst.

 

In Nederland blijven we samenwerken onder het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030. Met daarin centraal de agrarische ondernemer en weerbare teelten met maximale geïntegreerde gewasbescherming. Plantum blijft zich inzetten voor een duurzamere land- en tuinbouw waarin veredeling en sterk uitgangsmateriaal deel uitmaken van de oplossing.

 

Gerelateerde artikelen

VVD Tweede Kamerlid Meulenkamp bezoekt Enza Zaden en Incotec

Op 12 februari bracht Tweede Kamerlid Kamerlid Wim Meulenkamp van de VVD een werkbezoek aan...

Lees meer

SUR definitief van tafel na besluit Europese Commissie

De Europese Commissie trekt de conceptverordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (SUR) in na eerdere afwijzing door...

Lees meer

Nieuwe cao Glastuinbouw is een feit

De nieuwe cao Glastuinbouw is een feit! Zowel aan werkgeverszijde als door de vakbonden CNV-vakmensen...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap