Zilveren speld voor Peter de Bruijn

12 | 07 | 2022

Zilveren speld voor Peter de Bruijn

Eind februari 2022 nam Peter de Bruijn afscheid als directeur van DLF wegens pensionering. Hij nam in februari ook voor het laatst deel aan een Plantum-vergadering, helaas vanwege Corona-gevallen toen digitaal. Daarom liep hij de uitreiking van een welverdiende Plantum-speld mis, en heeft zijn collega Adger Banken dit onlangs namens Plantum goed gemaakt.

DLF meldde al: “Peter heeft meer dan 3 decennia met toegewijde betrokkenheid bijgedragen aan de indrukwekkende ontwikkeling van DLF.” Maar Peter heeft ook zo’n 35 jaar bijgedragen aan de ontwikkeling van Plantum en diens voorgangers! Tot zijn pensionering was Peter binnen Plantum actief in het Bestuur van de Afdeling Landbouw (sinds 2018) en de Werkgroep Politieke lobby. De ontwikkelingen in de Nederlandse land- en tuinbouw, de gevolgen voor het bedrijfsleven en de rol die Plantum kan vervullen in lobby en beleidsvorming konden op zijn warme belangstelling rekenen. Graag droeg hij dan ook bij aan bijvoorbeeld de Plantum-strategie en onze positie op het onderwerp ‘eiwittransitie’ en trad hij op als ambassadeur van de sector richting beleid en politiek.

Voordat Peter in het afdelingsbestuur kwam, heeft hij vele jaren in diverse Plantum-besturen en werkgroepen Voedergewassen, Maïs en Granen zijn steentje bijgedragen, waaronder ook een aantal periodes als voorzitter.

Plantum is hem zeer erkentelijk voor al zijn inzet voor de vereniging en heeft hem dan ook de zilveren speld toegekend. Dank Peter en alle goeds gewenst voor je nieuwe levensfase!

                                                                

 

 

Gerelateerde artikelen

SUR van tafel in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 22 november in een plenaire stemming de concept verordening Duurzaam gebruik...

Lees meer

Kostenindicatie Aardappel CGO 2024

De NAK heeft een kostenindicatie gegeven van het aardappel CGO voor komend jaar. Rassen moeten...

Lees meer

ISF Recognition Award voor Anke van den Hurk

Anke van den Hurk ontving de ISF Recognition Award tijdens haar laatste ISF vergadering.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap