BO Akkerbouw Persbericht – Akkerbouwsector werkt gezamenlijk aan klimaatadaptatie

29 | 11 | 2022

BO Akkerbouw Persbericht – Akkerbouwsector werkt gezamenlijk aan klimaatadaptatie

Verdroging, wateroverlast en verzilting: klimaatverandering raakt de Nederlandse akkerbouw. De akkerbouwsector investeert volop in klimaatadaptatie. Dat werd duidelijk op het seminar ‘Het klimaat de baas’, dat BO Akkerbouw en de PPS Klimaatadaptatie open teelten organiseerden op 15 november. Een brede vertegenwoordiging vanuit kennisinstellingen, teeltadvies, onderwijs, provincies, waterschappen en Rijksoverheid stelden samen met akkerbouwers de parels, problemen en potentie in klimaatadaptatie vast.

Dagvoorzitter André Hoogendijk vatte die aan het eind van de dag samen: “Eén van de parels is het feit dat ketenpartijen, overheid en boeren samen in gesprek zijn. Een andere parel is dat akkerbouwers klimaatadaptatie al volop in de praktijk brengen. Zo zien zij wat werkt én niet werkt.”

Het volledige artikel is te vinden via deze link.

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap