Nieuwsbrief BO Akkerbouw april 2021 verschenen

16 | 04 | 2021

 

Nieuwsbrief BO Akkerbouw april 2021 verschenen

De nieuwsbrief van de Brancheorganisatie Akkerbouw april 2021 is hier  te lezen. De BO vraagt aan kennisinstellingen om projectideeën voor ontwikkeling en verspreiding van kennis voor akkerbouwers uiterlijk 2 mei a.s. in te dienen. De ideeën dienen aan te sluiten bij de meer dan 350 onderzoek wensen die akkerbouwers in de afgelopen periode hebben ingediend. Deze zijn gegroepeerd naar onderwerp: gewasbescherming, bodembeheer, biodiversiteit, teeltzaken, teeltsystemen, nieuwe teelten, energie, klimaat en verdienmodellen.

Ook worden weer diverse onderzoeken die met BO-financiering zijn uitgevoerd toegelicht. Zoals onderzoek naar effecten van gezamenlijk grondgebruik door akkerbouw en melkveehouderij, alternatieve virusbestrijding in aardappel, aanpak van trips in ui met natuurlijke vijanden en maatregelen om bodeminsecten en bodempathogenen te beheersen.

Verder worden akkerbouwers opgeroepen deel nemen aan een enquête over hun wensen voor een Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. Dit netwerk van ondernemersgroepen richt zich op het stimuleren van kennisontwikkeling en kennisverspreiding. Stimuland en BO Akkerbouw pakken dit samen op.

 

Plantum is lid van de BO Akkerbouw, de brancheorganisatie voor de Nederlandse akkerbouwketen.

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap