Nieuwsbrief BO Akkerbouw april 2021 verschenen

16 | 04 | 2021

 

Nieuwsbrief BO Akkerbouw april 2021 verschenen

De nieuwsbrief van de Brancheorganisatie Akkerbouw april 2021 is hier  te lezen. De BO vraagt aan kennisinstellingen om projectideeën voor ontwikkeling en verspreiding van kennis voor akkerbouwers uiterlijk 2 mei a.s. in te dienen. De ideeën dienen aan te sluiten bij de meer dan 350 onderzoek wensen die akkerbouwers in de afgelopen periode hebben ingediend. Deze zijn gegroepeerd naar onderwerp: gewasbescherming, bodembeheer, biodiversiteit, teeltzaken, teeltsystemen, nieuwe teelten, energie, klimaat en verdienmodellen.

Ook worden weer diverse onderzoeken die met BO-financiering zijn uitgevoerd toegelicht. Zoals onderzoek naar effecten van gezamenlijk grondgebruik door akkerbouw en melkveehouderij, alternatieve virusbestrijding in aardappel, aanpak van trips in ui met natuurlijke vijanden en maatregelen om bodeminsecten en bodempathogenen te beheersen.

Verder worden akkerbouwers opgeroepen deel nemen aan een enquête over hun wensen voor een Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. Dit netwerk van ondernemersgroepen richt zich op het stimuleren van kennisontwikkeling en kennisverspreiding. Stimuland en BO Akkerbouw pakken dit samen op.

 

Plantum is lid van de BO Akkerbouw, de brancheorganisatie voor de Nederlandse akkerbouwketen.

Gerelateerde artikelen

SUR van tafel in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 22 november in een plenaire stemming de concept verordening Duurzaam gebruik...

Lees meer

Kostenindicatie Aardappel CGO 2024

De NAK heeft een kostenindicatie gegeven van het aardappel CGO voor komend jaar. Rassen moeten...

Lees meer

ISF Recognition Award voor Anke van den Hurk

Anke van den Hurk ontving de ISF Recognition Award tijdens haar laatste ISF vergadering.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap