Nieuws

Tekst Cao Tuizaadbedrijven beschikbaar

23 | 02 | 2023

De Cao Tuinzaadbedrijven met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 is beschikbaar. Op korte termijn wordt ook de Cao-app aangepast.

Lees meer

Externe vertrouwenspersoon glastuinbouw ondergebracht bij Stigas

23 | 02 | 2023

De externe vertrouwenspersoon in de glastuinbouw is sinds kort via Stigas bereikbaar.

Lees meer

Dagvergoeding seniorenregeling glastuinbouw

10 | 01 | 2023

Het duurt nog even, maar de dagvergoeding seniorenregeling glastuinbouw wordt per 1 januari 2024 verlaagd.

Lees meer

Nieuwe Cao voor de Weefselkweeksector

14 | 10 | 2022

De leden van FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat en daarmee is de Cao voor de Weefselkweeksector definitief.

Lees meer

Inzet voor diversiteit in sierteelt EU

3 | 05 | 2022

Op verzoek van de Europese Commissie heeft Plantum een schatting gemaakt van de impact van duurzaamheidcriteria in rassenregistratie en diversiteit

Lees meer

Subsidie hbo-opleidingen glastuinbouw

22 | 03 | 2022

Werknemers in de glastuinbouw die een deeltijd hbo-opleiding volgen, kunnen subsidie aanvragen. Per werknemer geldt er een vast bedrag van € 1.500 per kalenderjaar.

Lees meer

Willen uw werknemers verder met de PAWW?

25 | 02 | 2022

Op 1 oktober 2022 eindigt de Cao Paww, waarvoor de werknemers premie betalen. Via een enquête willen we weten of zij deze verzekering willen voortzetten.

Lees meer

Premie PAWW voor 2021 vastgesteld op 0,5%

30 | 10 | 2020

Het bestuur van Stichting PAWW heeft de bijdrage voor 2021 vastgesteld op 0,5% van het brutoloon.

Lees meer

Kasgroeit werft technisch talent voor de glastuinbouw sector

29 | 10 | 2020

Heeft u ook interesse voor technisch geschoold personeel in uw glastuinbouwbedrijf? Meldt u dan bij Kas Groeit en doe mee het project Sleutel aan je Toekomst!

Lees meer

Enquête ervaringen Kasgroeit

14 | 08 | 2020

Plantum roept als mede-initiatiefnemer van Kasgroeit leden op om de enquête van Kasgroeit in te vullen.

Lees meer

IMVO-convenant Sierteeltsector

27 | 01 | 2020

De sierteeltsector heeft samen met andere partijen afspraken gemaakt over verantwoorde internationale productie en handel van siergewassen.

Lees meer