Check webinars plantgezondheid en plantweerbaarheid!

17 | 11 | 2020

Check webinars plantgezondheid en plantweerbaarheid!

Glastuinbouw Nederland organiseert in samenwerking met Wageningen University & Research (WUR) en Business Unit Glastuinbouw, een reeks interessante webinars onder het thema Plantgezondheid. Deze webinars vervangen het jaarlijkse PlantgezondheidsEvent en vallen onder de Kennistransfer Plantgezondheid binnen het programma Kennis Op Maat, gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Kennis op Maat richt zich op de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers.

De webinars Plantgezondheid zijn door iedereen te volgen en ook later terug te kijken. Bij tevoren aanmelden wordt een link gestuurd om het webinar live te volgen. Kijkers kunnen vragen stellen aan sprekers die tijdens het webinar direct beantwoord worden of in de presentatie worden verwerkt.

Internationaal
Het eerste webinar op 29 oktober jl. stond in het teken van plaag- en ziektebeheersing in de glastuinbouw internationaal gezien. Zo vertelde Ronald Valentin (BioWorks) over IPM (Integrated Pest Management) in de sierteelt in Noord-Amerika, inclusief de aanpak in opkweek. Caroline van der Salm (WUR) concentreerde zich op onderzoek aan duurzame gewasbescherming in Nederland, waarbij ze onder andere in ging op het onderzoek Herontwerp teeltsysteem aardbeien. Weerbaarheid, weerbaar telen en uitgangsmateriaal
Het tweede webinar op 12 november jl. was gericht op weerbaar substraat en weerbare planten, met als centrale vraag: Wat is dat nu, weerbaar? Johanna Bac-Molenaar (WUR)ging  in op wat plantweerbaarheid is, hoe het werkt, hoe je het meet, welke stoffen een rol spelen en hoe je weerbaarheid kunt ‘aanschakelen’ bijv. met chemie, licht en micro-organismen. Zij gaf daarbij diverse voorbeelden uit het onderzoek. Bac-Molenaar ziet duidelijk kansen om voor de veredeling gebruik te maken van deze kennis en om te selecteren op weerbaardere rassen.

Tweede spreker Leo van Overbeek (WUR) ging specifiek in op het verhogen van de plantweerbaarheid met behulp van micro-organismen in de bodem of het substraat. Hij benadrukte daarbij dat het microbioom (het geheel van micro-organismen op een plant) bij voorkeur zo vroeg mogelijk in de teelt, dus via zaden en planten (uitgangsmateriaal), positief beïnvloed moet worden om een teelt vroegtijdig de goede, weerbare kant op te sturen. Van Overbeek bracht ook ‘steriel telen versus telen met micro-organismen’ ter sprake. Om weerbare en gezonde gewassen te telen, gaat zijn voorkeur uit naar telen met micro-organismen.

Tot slot sprak Dirk Bakker (Van Iperen) over experimenteren met weerbaarheid in de praktijk. Hij gaf daarbij diverse voorbeelden uit zowel de open teelt als uit de glastuinbouw. Ook hij benadrukte het belang van vroegtijdig starten met bijvoorbeeld het koloniseren van wortels door positieve micro-organismen, door hiertoe al bij de plantenkweker te beginnen. Ook ging hij in op de verschillen tussen biostimulanten, elicitors en gewasbeschermingsmiddelen, en hoe ‘het kaf van het koren te scheiden’.

Meer over plantweerbaarheid
Dat plantweerbaarheid en weerbaar telen een actueel en populair onderwerp is, blijkt uit het feit dat hier diverse webinars en cursussen over georganiseerd worden. Zo hield Kirsten Leiss, onderzoeker WUR-Glastuinbouw Bleiswijk, eveneens op 12 november jl. een presentatie over plantweerbaarheid bij de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV), met een vergelijkbare inhoud als de presentatie van haar collega Johanna Bac-Molenaar. De powerpoint van de presentatie is hier te bekijken, de video-opname van de presentatie komt binnenkort beschikbaar. Bij de KNPV gaat een nieuwe Werkgroep Plantweerbaarheid met het thema aan de slag.

Glastuinbouw Nederland organiseert vanaf januari cursussen plantweerbaarheid voor diverse gewasgroepen.

Volgende webinars Plantgezondheid
In de reeks webinars Plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland en WUR volgen er nog twee:
  • donderdag 3 december a.s. om 30 uur, thema “High Tech en innovatieve technieken voor snelle scouting en diagnostiek”;
  • donderdag 17 december a.s.,om 30 uur, thema “Hygiëne tegen virussen en bacteriën”. Meer informatie en aanmelden via deze links.

Gerelateerde artikelen

SUR van tafel in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 22 november in een plenaire stemming de concept verordening Duurzaam gebruik...

Lees meer

Kostenindicatie Aardappel CGO 2024

De NAK heeft een kostenindicatie gegeven van het aardappel CGO voor komend jaar. Rassen moeten...

Lees meer

ISF Recognition Award voor Anke van den Hurk

Anke van den Hurk ontving de ISF Recognition Award tijdens haar laatste ISF vergadering.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap