Brandbrief energieprijzen overhandigd aan ministers.

27 | 01 | 2022

Brandbrief energieprijzen overhandigd aan ministers.

Bedrijven in de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn de afgelopen maanden zwaar getroffen door de exorbitante energieprijzen. De gevolgen daarvan worden steeds duidelijker zichtbaar en er is geen enkel vooruitzicht dat de prijzen binnen afzienbare tijd weer zullen dalen naar een verantwoord niveau. Zowel onder telers als plantenkwekers, ook bij voorheen financieel gezonde bedrijven, ontstaan op dit moment directe liquiditeitsproblemen.

Het energiedossier is op dit moment in handen van Glastuinbouw Nederland. Hiervoor is door de deelnemende organisaties gekozen omdat dit de enige manier is om gezamenlijk een krachtige stem te laten horen. Plantum neemt uiteraard deel aan het overleg over de energieprijzen en is medeondertekenaar van de brandbrief. Op deze manier kan Plantum een betere bijdrage leveren dan wanneer Plantum als eenling zou optreden.

In de brandbrief wordt zeer dringend aandacht gevraagd voor de problemen die in de glastuinbouwsector zijn ontstaan als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen. Aan de verantwoordelijke bewindslieden wordt verzocht om direct in overleg te treden om snel maatregelen te kunnen treffen. 

In de brief wordt ook duidelijk gemaakt  dat de gewenste energietransitie en verduurzaming spaak dreigen te lopen als gevolg van de prijsstijgingen omdat er onder deze omstandigheden geen geld meer overblijft voor noodzakelijke investeringen op dit gebied. In het nieuwe coalitieakkoord is de volgende passage over de glastuinbouw opgenomen:

In de glastuinbouw is veel potentie om koploper te zijn in energiezuinige en circulaire productie van hoogwaardige producten. De sector kan zelfs CO2 positief worden, maar leunt nu nog vooral op aardgas. We gaan deze overstap stimuleren in plaats van ontmoedigen. We creëren de randvoorwaarden om de glastuinbouw verder te verduurzamen en koploper te laten zijn in energiezuinige, circulaire producten.

In de brandbrief wordt duidelijk gemaakt dat de omschakeling om een koploper te worden in het produceren van energiezuinige producten niet mogelijk is zonder forse investeringen vanuit de bedrijven in de glastuinbouw. De hoge productiekosten zijn bijna niet door te berekenen in de verkoopprijzen van de producten, omdat de prijzen veelal op een Europese- of wereldmarkt worden bepaald. Het economisch perspectief van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is zorgelijk. De sector heeft aangetoond voorop te kunnen en willen lopen in de energietransitie en verduurzaming, maar onder de huidige omstandigheden is dat nagenoeg onmogelijk.

In de brief wordt benadrukt dat zonder oplossingen voor de korte termijn problematiek het langetermijnperspectief serieus zal worden verstoord. Voor de lange termijn is het van groot belang dat de ondernemers kunnen rekenen op een robuust pakket aan hulpmiddelen, om ervoor te zorgen dat de beoogde energietransitie en verduurzaming niet tot stilstand komen.

De bewindslieden hebben de brief, met daarbij een pakket Nederlandse tuinbouwproducten in ontvangst genomen en toegezegd met hun collega’s en met de glastuinbouwsector te gaan kijken naar oplossingen. De noodkreet van de glastuinbouwsector is duidelijk onderkend.

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap