Gebruik de Vitaliteitsscan van Stigas

23 | 02 | 2023

Gebruik de Vitaliteitsscan van Stigas

U wilt aan de slag met de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in uw bedrijf, maar hoe bepaalt u welke aandachtspunten daarbij van belang zijn? Wat speelt bij uw mensen, zorgt u dat de medewerkers inzicht krijgen in hun persoonlijke situatie, en ondersteund worden als dit nodig is? De vitaliteitsscan geeft antwoord op deze vragen.

Wat is de vitaliteitsscan?
De vitaliteitsscan is een digitale vragenlijst die meet hoe werknemers lichamelijk en geestelijk in staat zijn hun werk te doen. Het is een breed medewerkers onderzoek dat zowel individueel als groepsgewijs inzicht geeft. De vitaliteitsscan is gebaseerd op de internationaal erkende Work Ability Index (WAI), ook wel Werkvermogensmonitor genoemd. De scan brengt in kaart hoe het staat met de inzetbaarheid van uw medewerker(s):
– met de scan is verzuim en uitval te voorspellen;
– de scan meet het productieverlies en geeft daarmee inzicht in het onbenut potentieel van uw medewerkers;
– de scan meet ook de mate van werkgeluk van uw medewerkers. Werken met stoplichtkleuren
In de vitaliteitsscan werkt met stoplichtkleuren: deze kleuren geven de mate van inzetbaarheid (werkvermogen) van uw medewerker aan.

Goed/Uitstekend

De medewerker is goed inzetbaar. het risico op uitval is laag (score 37 t/m 49).
Matig
Er zijn diverse ervaren knelpunten die op termijn kunnen leiden tot uitval (score 28 t/m 36). 
Slecht
De medewerker heeft een laag werkvermogen. Uitval ligt op de loer. Indien de situatie niet verandert, is het voor 90% zeker dat binnen 2 jaar langdurige uitval plaatsvindt. (score 27 t/m 7).

De medewerker krijgt na het invullen van de vragenlijst direct een terugkoppeling van de uitkomsten van de vitaliteitsscan in een rapportage. Zowel bij een groene, oranje als een rode score krijgen medewerkers inzicht in hun inzetbaarheid en een advies over te nemen vervolgstappen.

Meerdere talen beschikbaar
De vitaliteitsscan is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans en Pools. Coaching of een werkplekonderzoek vindt plaats in het Nederlands. Voor anderstalige ondersteuning kunnen wij u, de werkgever, verwijzen naar een organisatie die daarin gespecialiseerd is. Vertrouwelijk
Voor de medewerker blijft de privacy gewaarborgd. Stigas werkt ‘AVG proof’. Werkgevers krijgen zonder schriftelijke toestemming van de medewerker nooit persoonlijke informatie over de medewerker teruggekoppeld. Voor wie?
Deelname aan de vitaliteitsscan staat open voor alle bedrijven en medewerkers in de agrarische en groene sector. Stigas kan dit faciliteren voor zowel individuele medewerkers, als voor kleine tot grote bedrijven. Kosteloos aan de slag
De vitaliteitsscan maakt onderdeel uit van ons programma Werken aan morgen. De vitaliteitsscan is kosteloos voor bedrijven die Colland-premie afdragen. Ook de begeleiding in het vervolgtraject (coaching en werkplekonderzoek) is kosteloos, gedurende de looptijd van de subsidie; 1 juli 2024 en/of een maximum aantal vitaliteitsscans is ingezet. Meer weten?
Op de website van Stigas is meer informatie te vinden over de vitaliteitsscan.

 

 

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap