Ctgb-nieuws maart 2022

1 | 04 | 2022

 

Ctgb-nieuws maart 2022

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in haar maart-vergadering 2022 vijf nieuw gewasbeschermingsmiddelen toegelaten en vijf middelen kregen een uitbreiding. Twee middelen werden geherregistreerd (‘renewal’) met aanpassingen van de toelating. Van elf middelen werd de toelating ingetrokken.
De belangrijkste besluiten voor onze sector staan hieronder weergegeven, het gehele nieuwsbericht is te vinden op de Ctgb-website. Grote uitbreidingen met kleine toepassingen voor groene middelen
Het insecticide BotaniGard vloeibaar van Certis, gebaseerd op de schimmel Beauveria bassiana stam GHA, wordt uitgebreid met de volgende toepassingen (alles onbedekte teelten):
Droog te oogsten erwten en bonen, Oliehoudende zaden, Vezelgewassen, Witlof (pennenteelt), Steenvruchten, Aardbei, Bessen, Braam- en framboos-achtigen (Rubus spp.), Lactuca spp., Andijvie, Spinazie-achtigen, Peulgroenten, Vruchtgroenten van Cucurbitaceae, Koolgewassen, Knolselderij, Schorseneer, Uien m.u.v. zaaiui, Sjalotten, Bosuien, Knoflook, Stengelgroenten, Paddenstoelenteelt, Bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie, Bolbloemen en knolbloemen, Pioenrozen, Bloemisterijgewassen, Laanbomen, Klimplanten, Coniferen en kerstbomen, Sierheesters incl. rozen, Heide soorten, Bos- en haagplantsoen, Vruchtbomen en -struiken en Vaste plantenteelt. Daarnaast Sla (zowel bedekt als onbedekt) en Chrysant (grondgebonden, bedekte teelt).
BotaniGard vloeibaar had al een vrij uitgebreid etiket in bedekte teelten, voor bestrijding van wittevlieg. De elicitor Vacciplant (werkzame stof laminarin) heeft etiketuitbreiding gekregen voor een groot aantal fruit-, groenten- en sierteeltgewassen, zowel onbedekte als bedekte teelten. Een elicitor activeert het zelfverdedigingsmechanisme van een plant, waardoor de plant weerbaarder wordt tegen in dit geval diverse schimmelziekten.
De teelten die nieuw op het Vacciplant-etiket komen te staan zijn: Pitvruchten met uitzondering van appel en peer (onbedekte teelt); Steenvruchten; Bessen; Druiven; Braam- en framboosachtigen; Sla; Lactuca spp; Andijvie; Spinazie-achtigen; Waterkers; Veldsla; Rucola; Zeeaster; Kiemgroenten; Baby leaves; Peulgroenten; Vruchtgroenten van Cucurbitaceae; Aubergine; Koolgewassen; Kruidenteelt; Bloemisterijgewassen; Boomkwekerijgewassen; Vaste plantenteelt; Veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. mais, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras); groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt); Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt).
Vacciplant was al toegelaten in appel, peer, aardbei en vruchtboomonderstammen. De etiketuitbreiding is tot stand gekomen met ondersteuning van het Fonds Kleine Toepassingen en door samenwerking tussen de toelatinghouder Laboratoires Goëmar SAS, distributeur UPL en de Coördinatoren Effectief Maatregelenpakket (CEMPs). Het insecticide Eradicoat Max (maltodextrine) van Certis Europe B.V. was sinds oktober 2020 reeds toegelaten in de bedekte teelt van kleinfruit, bladgroenten, peulgroenten, vruchtgroenten, kruidenteelt, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt en veredeling- en zaadteelt van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen, tegen wittevlieg en spint. Het middel heeft een contactwerking, waarbij het de tracheeën (het ademhalingsstelsel) van insecten verstopt.
Eradicoat Max krijgt nu een uitbreiding van de toelating met de volgende kleine toepassingen (met in het Ctgb-bericht vermelding ‘onbedekte teelt’ als het ‘bedekt’ al was toegelaten, zoals de diverse kleinfruit-, groente- en sierteeltgewassen): Aardappel (onbedekte teelt), Consumptieaardappel (bedekte teelt), Peulvruchten, Oliehoudende zaden, Vezelgewassen, Witlof (pennenteelt), Hop, Kweepeer, Mispel, Steenvruchten, Aardbei, Bessen, Druif, Braam- en framboos-achtigen, Vijg (bedekte teelt), Kiwi, Sla, Andijvie, Spinazie-achtigen, Witlof (trekteelt, bedekte teelt), Veldsla, Rucola, Lamsoor, Boon met peul, Vruchtgroenten van Cucurbitaceae, Sluitkoolachtigen, Bloemkoolachtigen, Bladkoolachtigen, Stengelkool, Kruidenteelt vers of gedroogd, Bloemisterijgewassen, Boomkwekerijgewassen, Vaste plantenteelt, Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt), Veredeling en zaadteelt m.u.v. aardappel, mais, granen en graszaadteelt. Nieuwe producten
Voor de akkerbouw zijn via de procedure van ‘wederzijdse erkenning’ twee nieuwe producten toegelaten waarvan de werkzame stoffen al toegelaten waren in Nederland.
Het herbicide Novitron Dam Tec (aclonifen en clomazon) van FMC wordt toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een vooropkomsttoepassing in de teelt van (alles onbedekte teelt): aardappelen, droog te oogsten erwten, tuinboon (droog te oogsten), veldboon (voedergewas), veldboon (groenbemester), tuinboon (peulgroenten), erwt met peul, erwt zonder peul en wortelen.
PROTENDO 300 EC (prothioconazool) van Globachem wordt toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, zomertarwe, zomergerst, winterkoolzaad en als kleine toepassing in zomerkoolzaad.

Harmonix Turf Defense (werkzame stof Bacillus amyloliquefaciens QST 713) van Bayer CropScience wordt toegelaten als schimmelbestrijder op sportveld incl. golfterrein en in graszodenteelt.

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap