Nieuwe CBS tuinbouw cijfers; wat zeggen ze over zaden

10 | 07 | 2020

 

Nieuwe CBS tuinbouw cijfers; wat zeggen ze over zaden

Eind Juni zijn nieuwe cijfers van CBS en de WUR over de tuinbouwketen gepresenteerd. Greenports Nederland besteedde er al aandacht aan in een eerder persbericht. De cijfers geven een beeld van de tuinbouwketen voor wat betreft economisch belang. Uitgangsmaterialen worden daarin ook meegenomen, hoewel ze in veel gevallen niet losstaand inzichtelijk gemaakt zijn. Plantum heeft meegewerkt aan het realiseren van de publicatie. In dit bericht wordt iets meer specifieke informatie op een rij gezet voor onze sector.

Toename invoer en uitvoerwaarde
In de rapportage wordt duidelijk dat de economische waarde van zaden jaarlijks toegenomen is in de periode die beschreven wordt van 2015 tot 2019. Er wordt niet heel specifiek ingegaan op zaden in de keten vanwege de geheimhoudingsplicht die het CBS heeft als het mogelijk zou zijn individuele bedrijven te herleiden. Daarnaast speelt mee dat door de gekozen methodiek op basis van de standaardbedrijfsindeling van het CBS er veel overlap is voor met name sierteelt en groenteteelt tegenover veredeling en productie en handel in zaden. De totale invoer en uitvoerwaarde voor Plantumleden is wel bekend en was in 2019 1,7 miljard euro voor invoer en 4,2 miljard euro voor uitvoerwaarde. We zien in de exportcijfers van Eurostat een vergelijkbaar beeld voor uitvoer. Wanneer we binnen Eurostat focussen op de uitvoer van uitgangsmaterialen komen we op 3,4 miljard euro uitvoerwaarde. Het verschil wordt waarschijnlijk verklaard door de uitvoer van technologie. Werkgelegenheid
In de rapportage wordt becijferd dat er in de hele keten in directe zin 130.000 banen waren in 2017 en 2018. Daarvan zijn er zo’n 25.000 bij leden van Plantum. Een verdere onderverdeling laat zien dat van dat aantal er ongeveer de helft van de banen bij MKB bedrijven en de helft bij grootbedrijven beschikbaar is. Gevolgen corona
Of de cijfers voor 2020 een ander beeld zullen laten zien is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat de sector geraakt wordt door de coronacrisis maar laat ook zien hoe veerkrachtig ze is.

Lees hier de publicatie van het CBS

Gerelateerde artikelen

Uitbreiding toelatingen Ortiva en vrijstelling Amistar

Het Ctgb heeft de aangevraagde uitbreidingen voor diverse kleine toepassingen toegekend. Voor zaadteelt van Engels...

Lees meer

Vacature Specialist Markttoegang en fytosanitair beleid

Werken in een Topsector van de Nederlandse economie. Werken voor de innovatieve, (inter)nationaal toonaangevende groene...

Lees meer

TERUGBLIK: Het EU-Plantdebat 2024

Op 6 juni zijn de Europese Verkiezingen. Bekijk hier de terugblik op het EU-Plantdebat, dat...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap