Europees Parlement stemt vóór Nieuwe Genomische Technieken

8 | 02 | 2024

Plantum is verheugd dat het voorstel rond Nieuwe Genomische Technieken (NGT) door het Europees Parlement met een meerderheid is aangenomen tijdens de plenaire stemming op 7 februari.

Dit is een cruciale mijlpaal in het proces om in de EU met hulp van moderne technieken, zoals CRISPR-Cas, nieuwe gewassen te ontwikkelen. In veel andere landen gebeurt dit al. Verschillende partijen in de plantaardige sector en de politiek hebben zich hiervoor jarenlang ingezet.

VVD-Europarlementariër Jan Huitema: ”We hebben de luxe niet om op basis van onderbuikgevoelens nieuwe innovaties uit te sluiten. Met nieuwe veredelingstechnieken kunnen we de natuurlijke verdedigingsmechanismen van planten weer terugkruisen in onze voedselgewassen, zoals aardappelen en granen. Daarmee zijn ze beter beschermd tegen ziekten, plagen en droogte. Dat betekent een lager gebruik van pesticiden en  maakt voedselproductie mogelijk in droge en warme gebieden. Andere delen van de wereld hebben al toegang tot nieuwe veredelingstechnieken, terwijl Europa achterbleef door de strenge GGO-wetgeving. Hierdoor dreigde Nederland zijn voorloperspositie als plantveredelaar te verliezen. Goed nieuws dus dat het parlement vandaag heeft gestemd voor vooruitgang in de Europese agrarische sector.”

Twee categorieën

Met NGT kan de veredeling gewassen sneller en preciezer aanpassen aan veranderende condities, zoals klimaat, plantenziekten en maatschappelijke wensen op het gebied van duurzaamheid en productkwaliteit. Het aangenomen voorstel onderscheidt twee categorieën NGT-producten. De eerste categorie zijn gewassen die ook met bestaande veredeling tot stand kunnen komen. Voor deze categorie geldt een eenvoudige notificatieverplichting. Voor de gewassen die niet in deze categorie vallen is een aangepaste veiligheidsbeoordeling verplicht.

 

Niels Louwaarts, directeur Plantum: ”Alle telers hebben de best mogelijke zaden en planten nodig. NGT is een extra instrument in de gereedschapskist van de plantenveredelaar. Met deze beslissing komt de keuze voor veredelaars (en hun klanten) dichterbij om wél of niet gebruik te maken van de technieken.”

Hoe verder

Er moet echter nog een aanzienlijk aantal stappen worden gezet voordat NGT ook daadwerkelijk ingezet kunnen gaan worden. De landbouwministers van de EU-lidstaten (de Raad) moeten met een gekwalificeerde meerderheid overeenstemming bereiken. Daarna kunnen de triloog-onderhandelingen starten tussen het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie om te komen tot een compromistekst.

Bespreekpunten

Een van de punten waar zeker over zal worden gesproken, is octrooien. Zo wil het Europees Parlement de grip van het octrooirecht op de land- en tuinbouw beperken door onder andere zaden en planten die gemaakt zijn met NGT uit te sluiten van octrooieerbaarheid. Plantum waarschuwt al jaren voor de negatieve effecten van octrooien in de land- en tuinbouw, en is blij te zien dat het Europees Parlement deze zorgen deelt.

Een ander bespreekpunt is de manier waarop transparantie geborgd kan worden voor de eerste categorie NGT-producten. Het voorstel voorziet in transparantie aan het begin van de keten. Op zaadverpakkingen en in een openbaar beschikbare website moet dan informatie komen over de toegepaste techniek.

 

John-Pieter Schipper, CEO van groenteveredelaar Bejo: “Wij veredelen wereldwijd groenterassen voor de professionele markt/teler. Met de toelating van NGT kunnen we dit veilig en nog beter doen. Het is goed om te merken dat er ook in de groenteproductie technologische ontwikkeling mag zijn.” 

Gerelateerde artikelen

Uitbreiding toelatingen Ortiva en vrijstelling Amistar

Het Ctgb heeft de aangevraagde uitbreidingen voor diverse kleine toepassingen toegekend. Voor zaadteelt van Engels...

Lees meer

Vacature Specialist Markttoegang en fytosanitair beleid

Werken in een Topsector van de Nederlandse economie. Werken voor de innovatieve, (inter)nationaal toonaangevende groene...

Lees meer

TERUGBLIK: Het EU-Plantdebat 2024

Op 6 juni zijn de Europese Verkiezingen. Bekijk hier de terugblik op het EU-Plantdebat, dat...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap