Nieuwe cao Glastuinbouw is een feit

8 | 02 | 2024

De nieuwe cao Glastuinbouw is een feit! Zowel aan werkgeverszijde als door de vakbonden CNV-vakmensen en FNV is ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De aanpassingen in het loongebouw en de loonsverhoging van 4 procent per 1 januari 2024 leiden, vooral onderaan in het loongebouw, tot substantieel hogere lonen

Loonsverhogingen

De cao heeft een looptijd van 15 maanden. Per 1 juli 2024 en per 1 januari 2025 wordt de B-schaal aangepast en de lonen in schaal C tot en met H met respectievelijk 1,7 procent en 1,5 procent verhoogd.

Reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding van 21 cent per kilometer wordt verhoogd naar de fiscaal toegestane onbelaste vergoeding van 23 cent per kilometer.

Jeugdlonen

Vanaf 19 jaar zal het startsalaris van het loongebouw/loonschaal gaan gelden en geen afgeleid jeugdloon.

Partijen verheugd over uitkomst

Beide partijen zijn verheugd met deze nieuwe cao. Medewerkers hebben belang bij de loonstijging nu in de achterliggende tijd de prijzen fors gestegen zijn. Werkgevers willen de werknemers graag binden aan het bedrijf en de sector en daarbij is de beloning, naast andere onderwerpen, belangrijk. Deze cao met een looptijd van 15 maanden geeft ook ruimte om in gesprek te gaan over de toekomstagenda en daarop volgende cao-onderhandelingen te baseren.

Bij de cao Glastuinbouw zijn de volgende partijen betrokken: Glastuinbouw Nederland, Plantum, LTO Nederland, FNV en CNV-vakmensen.

Gerelateerde artikelen

VVD Tweede Kamerlid Meulenkamp bezoekt Enza Zaden en Incotec

Op 12 februari bracht Tweede Kamerlid Kamerlid Wim Meulenkamp van de VVD een werkbezoek aan...

Lees meer

SUR definitief van tafel na besluit Europese Commissie

De Europese Commissie trekt de conceptverordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (SUR) in na eerdere afwijzing door...

Lees meer

Europees Parlement stemt vóór Nieuwe Genomische Technieken

Het voorstel rond Nieuwe Genomische Technieken (NGT) is door het Europees Parlement met een meerderheid...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap