Onderhandelings-resultaat Cao Glastuinbouw

17 | 01 | 2024

Werkgevers en vakbonden bereikte een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Glastuinbouw. Door de verhoging van het  wettelijk minimumloon (WML) was aanpassing van het loongebouw nodig. In schaal B die start op het WML uurloon zijn nu zes treden opgenomen. Per trede stijgt het uurloon met € 0,20. In de schalen C t/m H zijn de onderste treden vervallen en zijn de overige treden opnieuw ingedeeld. Het schaalmaximum is niet gewijzigd maar de treden daaronder komen in de meeste gevallen wel iets hoger uit.

Loonstijgingen
Voor schalen C t/m H zijn de volgende loonsverhogingen afgesproken:

  • 4% per 1 januari 2024
  • 1,7% per 1 juli 2024
  • 1,5% per 1 januari 2025

De loonsverhogingen samen met de aanpassingen van het loongebouw leiden tot verhoging van het loon in schaal C tot en met H in een bandbreedte van 7,2 procent tot ruim 10 procent. De B-schaal zal op 1 juli 2024 en 1 januari 2025 worden aangepast op basis van de stijging van het WML. In het onderhandelingsresultaat is een nieuwe loontabel per 1 januari 2024 opgenomen.

Reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding in artikel 36 wordt verhoogd van 21 cent naar de fiscaal toegestane onbelaste vergoeding van 23 cent per kilometer.

Vervolg

Het complete onderhandelingsresultaat met de loontabel per 1 januari wordt op korte termijn gepubliceerd. FNV en CNV-vakmensen leggen het onderhandelingsresultaat met een positief advies voor aan de leden. Bij de werkgeversorganisaties Plantum, Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland zullen de besturen besluiten over instemming met het resultaat.

Gerelateerde artikelen

VVD Tweede Kamerlid Meulenkamp bezoekt Enza Zaden en Incotec

Op 12 februari bracht Tweede Kamerlid Kamerlid Wim Meulenkamp van de VVD een werkbezoek aan...

Lees meer

SUR definitief van tafel na besluit Europese Commissie

De Europese Commissie trekt de conceptverordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (SUR) in na eerdere afwijzing door...

Lees meer

Nieuwe cao Glastuinbouw is een feit

De nieuwe cao Glastuinbouw is een feit! Zowel aan werkgeverszijde als door de vakbonden CNV-vakmensen...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap