PVP-Toolbox: input bedrijven gevraagd

10 | 04 | 2024

Plantum is gevraagd om input te geven vanuit het bedrijfsleven voor een aantal projecten in het kader van de Plant Variety Protection Toolbox. Vandaar dat we graag input willen vanuit uw bedrijf over de ervaringen, specifieke vragen of anderszins interesse voor/over de volgende landen en gebieden:

 

Japan

In de zomer zal een Japanse delegatie naar Nederland komen om meer te leren over kwekersrechthandhaving in Nederland. Plantum zal hierbij betrokken zijn en de gelegenheid krijgen om ervaringen van Nederlandse bedrijven te delen. Wij horen het graag als uw bedrijf input heeft voor dergelijke delegatie.

 

Zuid-Korea

Er staat een Toolbox-project gepland voor later dit jaar. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid een webinar worden waar Plantum, Naktuinbouw en Koreaanse autoriteiten met elkaar in gesprek gaan over het Koreaanse kwekersrechtsysteem en eventuele verbeteringen daaraan. Wij horen het graag als uw bedrijf input heeft voor onze invulling hiervan.

 

Kazachstan

Kazachstan heeft al enige tijd geleden aangegeven lid te willen worden van UPOV’91. Om het belang hiervan te onderstrepen, zal op enig moment een conferentie georganiseerd worden in Kazachstan. Input, of zelfs aanwezigheid op een dergelijk evenement van Nederlandse bedrijven wordt op prijs gesteld. Wij horen graag of uw bedrijf input heeft voor een conferentie, of zelfs geïnteresseerd zou zijn in deelname. Zodra we meer weten over een definitief programma, datum, locatie e.d. dan zullen wij de geïnteresseerde bedrijven hierover informeren.

 

West-Balkan

Eind November zal de ‘Western Balkan Conference’ plaatsvinden in Belgrado. Deze conferentie zal in het teken staan van kwekersrecht, het belang daarvan en eventuele regionale samenwerking. Wij horen graag of uw bedrijf geïnteresseerd zou zijn in deelname aan deze conferentie, en of u specifieke vragen/ervaringen heeft die u graag behandeld ziet.

 

Kenia

In juni komt een Keniaanse delegatie naar Nederland, geïnteresseerd in technische aspecten van Nederlands DUS-onderzoek. De delegatie heeft bijzondere interesse in siergewassen. Wij horen het graag als uw bedrijf onderwerpen onder de aandacht van delegatie wil laten brengen.

 

Uw reactie of eventuele input ontvangen wij uiteraard liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 19 april a.s. U kunt hiervoor een bericht sturen naar: s.bijl@plantum.nl.

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap