TERUGBLIK: Het EU-Plantdebat 2024

4 | 06 | 2024

Op 14 mei werd het EU Plantdebat georganiseerd. Onder leiding van Evert van Helvoort, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Royal FloraHolland, gingen Eveline Herben (BBB), Reinout van Malestein (NSC), Laura de Vries (D66), Anna Strolenberg (Volt), Lara Sibbing (GL-PvdA), Bart Millenaar (VVD), Willemien Koning-Hoeve (CDA) en Bert-Jan Ruissen (SGP) de discussie aan met elkaar.

 

Het debat werd voorafgegaan door een presentatie van Carla Boonstra, vertegenwoordiger van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Brussel, die de rol van de Nederlandse tuinbouw in de Europese politiek benadrukte.

Tijdens het debat werd onder andere besproken of meer verplichtende maatregelen nodig zijn om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen, hoe nieuwe genomische technieken gereguleerd moeten worden, of de tuinbouw voldoende bijdraagt aan de energietransitie en of de Europese consument moet bepalen wat er in de schappen ligt.

 

Hoogtepunten:

  • Bert-Jan Ruissen (SGP): Benadrukte het belang van minder regels en meer ondernemerschap. Hij stelde dat Europa zich moet beperken tot haar kerntaken en geen superstaat moet worden. Daarnaast benadrukt Bert Jan het belang van nieuwe genomische technieken maar dat we ervoor moeten zorgen dat het plantaardig materiaal wat voortkomt uit de nieuwe veredelingstechnieken absoluut niet patenteerbaar mag worden.
  • Eveline Herben (BBB): Beklemtoonde het belang van de tuinbouw als strategische sector voor voedselzekerheid, het vergroenen van stedelijke gebieden, het welzijn van mensen en voor de kennis. Ze pleitte voor erkenning van de glastuinbouw als 'controlled environment agriculture' binnen Europese regelgeving.
  • Bart Millenaar (VVD): Vond dat de tuinbouw de doelen van de Europese Green Deal kan halen met een innovatiedeal en riep op om wetgeving die innovatie belemmert, aan te passen. Hij noemde biotechnologie dé sleutel tot verduurzaming.
  • Reinout van Malenstein (NSC): Pleitte voor maatregelen om oneerlijke concurrentie binnen Europa te voorkomen en benadrukte de noodzaak van effectieve handel met andere landen.

Het EU-Plantdebat was een dynamisch evenement dat belangrijke kwesties voor de toekomst van de tuinbouw aan de orde stelde. In het algemeen waren de meningen vrij eensgezind, wat veelbelovend is voor de toekomst van de sector. Deze consensus geeft vertrouwen in een gezamenlijke inzet voor de verdere ontwikkeling en verduurzaming van de plantaardige sector.

 

Het EU-Plantdebat 2024 werd georganiseerd door Glastuinbouw Nederland, Plantum, GroentenFruit Huis en Royal FloraHolland in samenwerking met LTO Nederland, Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Royal Anthos, Koninklijke Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW), Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), CropLife NL en Artemis.

Plantdebat_2

Op de foto van links naar rechts: Eveline Herben (BBB), Reinout van Malestein (NSC), Laura de Vries (D66), Anna Strolenberg (Volt), Lara Sibbing (GL-PvdA), Bart Millenaar (VVD), Willemien Koning-Hoeve (CDA) en Bert-Jan Ruissen (SGP).

Gerelateerde artikelen

Uitbreiding toelatingen Ortiva en vrijstelling Amistar

Het Ctgb heeft de aangevraagde uitbreidingen voor diverse kleine toepassingen toegekend. Voor zaadteelt van Engels...

Lees meer

Vacature Specialist Markttoegang en fytosanitair beleid

Werken in een Topsector van de Nederlandse economie. Werken voor de innovatieve, (inter)nationaal toonaangevende groene...

Lees meer

Kamerleden vieren eerste Internationale Aardappeldag

In samenwerking met BO Akkerbouw kijkt Plantum terug op een geslaagde viering van de eerste...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap