Weerbaarheid leeft bij Plantum leden

23 | 04 | 2024

Weerbare rassen, weerbaar uitgangsmateriaal en weerbaar telen spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van gewasbescherming. Plantum leden lieten zich op 8 april bijpraten over de ontwikkelingen.

Ruim 60 deelnemers schoven op 8 april aan voor de Plantum themabijeenkomst ‘Weerbare rassen, weerbaar uitgangsmateriaal en weerbaar telen’. Alleen al uit het feit dat er stoelen bijgezet moesten worden blijkt hoezeer dit onderwerp leeft bij de Plantum leden.

 

Hoe produceer je op ‘weerbare wijze’?


In het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 zijn weerbare planten en teeltsystemen één van de strategische doelen om tot duurzame gewasbescherming te komen. Ook voor de sector uitgangsmateriaal is een belangrijke rol weggelegd met het leveren van weerbare rassen en weerbaar uitgangsmateriaal. Maar wat zijn weerbare rassen en uitgangsmateriaal, en hoe produceer je dat op ‘weerbare wijze’? In het eerste gedeelte van de middag lieten diverse sprekers daar hun licht over schijnen.

 

Handreiking weerbare rassen


Vanuit de hoofdcommissie Gewasgezondheid en Milieu lichtten Ronald Driessen en Gea Bouwman de acties van Plantum toe in het Uitvoeringsprogramma voor weerbare rassen en weerbaar uitgangsmateriaal. Vervolgens presenteerde Gea de Handreiking weerbare rassen: ‘Een beschrijving van de criteria waaraan weerbare rassen en gewassen dienen te voldoen’. In opdracht van Plantum hebben drie HAS-studenten hieraan gewerkt met een deskstudie en het interviewen van veredelingsbedrijven en ketenpartijen. Belangrijkste conclusie: HET weerbare ras en HET weerbaarheidscriterium bestaan niet, een weerbaar ras kan alleen in samenhang met het teeltsysteem en de teeltomstandigheden worden bezien. Aan de hand van een aantal modelgewassen zijn wel criteria benoemd waaraan je kunt werken bij genetische weerbaarheid.

 

Nadere duiding definitie en kaders


Vervolgens gaf Liesbeth Nijs van Glastuinbouw Nederland een presentatie over weerbaarheid namens de Uitvoeringsprogramma Werkgroep Weerbaarheid. De Werkgroep richt zich op het verzamelen van kennis over weerbaar telen, op het bepalen waar nog kennis ontbreekt en onderzoek nodig is en op het verspreiden en in de praktijk implementeren van de beschikbare kennis. Omdat weerbaarheid een breed begrip is en verschillend wordt geïnterpreteerd, is gestart met een nadere duiding van de definitie en kaders van het begrip weerbaarheid.

 

Uit de praktijk


Daarna volgden inspirerende verhalen vanuit de groentenzaadteelt en de akkerbouw. Wouter Meijerink (Syngenta Seeds) en Ronald Driessen (Rijk Zwaan) vertelden over de gezamenlijke zoektocht van negen groentenzaadbedrijven om hun zaadteelten weerbaarder te gaan uitvoeren. Geert Pinxterhuis (Brancheorganisatie Akkerbouw) nam ons mee in de aanpak van de akkerbouw in hun Actieplan Plantgezondheid.

 

Werken met bouwstenen


Ook werden de aanwezigen zelf aan het werk gezet. In zes groepen ging iedereen enthousiast aan de slag met kaartjes waarmee zij de ‘bouwstenen’ legden voor een weerbare teelt, volgens de systematiek van Integrated Crop Management. De kaartjes stimuleerde de deelnemers elkaar te bevragen op ‘best practices’ in diverse teelten en met elkaar te bespreken wat er nodig is om bepaalde bouwstenen voor weerbare teelt beter te kunnen benutten. De belangrijkste bevindingen werden centraal teruggekoppeld.

 

Conclusie


Dagvoorzitter Niels Louwaars van Plantum concludeerde dat weerbaarheid een breed en generiek begrip is, waarbij gewas, teeltsysteem en teeltomstandigheden allemaal invloed hebben. Hij benadrukte nogmaals dat een weerbaar ras kan alleen in samenhang met het teeltsysteem en de teeltomstandigheden worden bezien. Ook als sector uitgangsmateriaal moeten we er verder mee aan de slag. Gelukkig gebeurt er al heel veel, zoals die middag duidelijk werd. Kennis en vooral samenwerking met elkaar en in de keten zijn essentieel om de verdere stappen te maken.

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap