Frans voorstel om “in vitro mutagenese” te weren

9 | 07 | 2020

Frans voorstel om “in vitro mutagenese” te weren

Op 6 mei jl. heeft het Franse ministerie een ‘Draft Decree’ voorgelegd aan de Europese Commissie. Hierin staat dat Frankrijk producten van “in vitro mutagenese” als gereguleerde GGO’s beschouwt. Specifiek stelt men voor een aantal herbicidetolerante koolzaadrassen te verbieden in Frankrijk.

Dit voorstel heeft een zogenaamde TRIS (Technical Regulations Information System) procedure in gang gezet omdat de Commissie een mogelijke inbreuk op de Interne markt van de EU verwacht. Deze procedure stelt zowel lidstaten als betrokken bedrijven en organisaties in staat om hun visie te geven. Deze wordt dan gebruikt voor het dialoog tussen de Europese Commissie en Europese Raad.
Plantum geeft in de reactie aan dat het nationaal als GGO bestempelen van rassen een inbreuk is van het vrije verkeer van zaden en eindproducten, en dat ook het gebrek aan juridische zekerheid die voortkomt uit een onduidelijke definitie van “in vitro random mutagenese” en onzekerheden over de toepassing ervan op andere gewassen ook tot marktverstoring leidt. Daarnaast is geen reden gegeven waarom juist deze (groep van) mutagenesetechnieken aangepakt wordt. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat mutatieprotocollen voor celsuspensies al in 1979 door de Vrije Universiteit gepubliceerd zijn. Plantum waarschuwt dat als elke lidstaat nationaal verschillende interpretaties gaat gebruiken voor Europese wetgeving er geen vrij interne markt overblijft.

Plantum heeft via een kritische brief de Europese commissie verzocht om Frankrijk ertoe te bewegen het voorstel in te trekken.

Lees hier de zienswijze van Plantum
Lees hier de bijdragen van andere stakeholders.

Gerelateerde artikelen

Webinar: AOW in zicht

Ieder jaar stromen werknemers uit op basis van leeftijd. Zij gaan AOW ontvangen en een...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

Weerbare rassen, weerbaar uitgangsmateriaal en weerbaar telen spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van...

Lees meer

Meld uw bedrijf aan voor Graduate School Matchmaking

Op 10 juni 2024 organiseert Plantum een matchmaking tussen aankomende PhD studenten en bedrijven in...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap