Gerard Backx erelid van Plantum

24 | 09 | 2021

Gerard Backx erelid van Plantum

Voorzitter Carlo Randag haalde aan het eind van de ledenvergadering aftredend bestuurslid naar voren om hem de gouden Plantum speld, behorend bij het erelidmaatschap van de vereniging, op te spelden.

Hij refereerde aan de rollen die Gerard heeft gespeeld binnen de vereniging gedurende de twaalf jaar dat hij lid was van het Algemeen Bestuur, waar hij vandaag afzwaait. Gerard is ook drie jaar voorzitter van Plantum geweest en heeft daarna dezelfde functie bekleed bij de European Seed Association in Brussel. Met zijn brede ervaring is Gerard een kundig en ook kritisch bestuurder gebleken, die het collectief altijd voorop stelde. Plantum heeft veel aan hem te danken.

Nu zijn bestuurstaken, zowel in het Algemeen Bestuur en het bestuur van de Afdeling Landbouw ten einde komen omdat hij zijn maximale termijn volgemaakt heeft, vond het bestuur dat dit het moment was hem voor te dragen als erelid. Dit werd door de Algemene Ledenvergadering met applaus ondersteund, waarna de voorzitter Gerard de speld opspeldde. Het betekent niet dat hij verdwijnt uit de vereniging. Hij is nog steeds actief in de HoofdCommissie Internationaal Beleid en in het bestuur van Euroseeds, dus we verwachten nog steeds een beroep op hem te kunnen doen.

De aanwezigen onderstreepten de woorden van de voorzitter met een groot applaus.

Gerelateerde artikelen

Gezocht: Senior medewerker biodiversiteitsbeleid

Wij zoeken een collega die het internationale beleid van Plantum op het gebied van genetische...

Lees meer

SUR van tafel in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 22 november in een plenaire stemming de concept verordening Duurzaam gebruik...

Lees meer

Kostenindicatie Aardappel CGO 2024

De NAK heeft een kostenindicatie gegeven van het aardappel CGO voor komend jaar. Rassen moeten...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap