Aftrap Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030

29 | 09 | 2020

 

AftrapUitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030

Tien verschillende partijen uit de land- en tuinbouw, fytopharmacie en natuur- en milieubescherming slaan de handen ineen met overheid en toezichthouders om te werken aan een trendbreuk in gewasbescherming[1]. Op 28 september jl. heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’ (link naar UP) naar de Tweede Kamer gestuurd [link naar Kamerbrief]. Met het ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’ wordt onder andere ingezet op meer onderzoek en pilotprojecten om te komen tot een land- en tuinbouwpraktijk die zo min mogelijk behoefte heeft aan hoog-risico gewasbeschermingsmiddelen en daarmee beter in balans is met natuur en milieu [link naar LNV-persbericht].

Plantum is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het programma. Gewasbescherming In het huidige systeem wordt steeds moeizamer, doordat middelen één voor één verdwijnen. Wanneer alle partijen hun rol goed spelen, gaan we sneller naar de noodzakelijke verduurzaming van teeltsystemen. Ronald Driessen, voorzitter van de Plantum Hoofdcommissie Gewasbescherming en Milieu, bij de lancering van het Uitvoeringsprogramma:

“De sector Uitgangsmateriaal, verenigd in Plantum levert aan het begin van de keten – met weerbare rassen en gezond en ziektevrij uitgangsmateriaal – natuurlijk een enorme bijdrage aan het behalen van de doelen van de Visie en het Uitvoeringsprogramma. Sterke en weerbare zaden en planten zijn immers de basis voor een weerbaar teeltsysteem: een goed begin is het halve werk!

Maar om onze bijdrage te kunnen leveren, hebben we wel iets nodig van alle stakeholders:
•Toegang voor de veredelaars tot innovatieve veredelingstechnieken en genetische bronnen;
•Voldoende opties om gezond uitgangsmateriaal te kunnen garanderen. Een systeembenadering bij het toelaten en gebruiken van middelen waar die het grootste effect hebben, inclusief toelatingen voor ‘kleine toepassingen’ en ‘groene middelen’, kunnen de milieudruk enorm verminderen;
•Ondersteuning van fundamenteel en pre-competitief onderzoek;
•Een internationaal speelveld met voldoende economisch perspectief.

Wanneer alle stakeholders er samen de schouders onder zetten om de paradigma-shift te bewerkstelligen, kan dit programma een succes worden. Plantum is er klaar voor!”

[1] De betrokken partijen zijn: Agrodis, Artemis, CTGB, Cumela, Fedecom, LTO Nederland, Natuur en Milieu, Nefyto, NVWA, Plantum, Unie van Waterschappen, Vewin, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


“Partijen zetten samen de schouders onder Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030” (Foto: ministerie LNV)

Gerelateerde artikelen

Symposium ‘Plant Resilience Innovations Through the Chain’

This year ‘Seed Meets Technology’ will focus on: How to grow a resilient crop, making...

Lees meer

Hoofdlijnen nieuwe Pensioenregeling bekend

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de agrarische en groene sectoren hebben afspraken gemaakt over de nieuwe...

Lees meer

Plantenkwekers-cursus weer van start

Het doel van de Plantenkwekerscursus is om medewerkers van plantenkwekerijen meer theoretische achtergrond te geven...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap