Brexit: gewassen met een fytosanitair certificaatplicht vanaf 1 april 2021

18 | 02 | 2021

Brexit: gewassen met een fytosanitair certificaatplicht vanaf 1 april 2021

De NVWA heeft op hun website een lijst weergegeven met alle gewassen waarvoor vanaf 1 januari en 1 april a.s. een certificeringsverplichting geldt bij import naar het VK, zie hier.

Fytosanitaire controles op door de EU gereguleerde planten en producten worden in fasen ingevoerd vanaf 1 januari 2021. De tweede fase gaat in per 1 april a.s.  Dit betekent dat vanaf die datum voor meer uitgangsmateriaal een fytosanitair certificaat en een voormelding nodig is voor invoer in het VK.

Vanaf 1 april 2021 worden voor fytosanitaire certificaatvereisten voor EU-gereguleerde planten

twee categorieën onderscheiden:

  • ‘Gereguleerd en Aangifteplichtig’ (‘Regulated and Notifiable’) – materiaal dat u alleen met een fytosanitair certificaat en vooraanmelding kunt importeren naar het VK.
  • ‘Gereguleerd’ (‘Regulated’) – materiaal dat u alleen met een fytosanitair certificaat kunt importeren naar het VK, maar waarvoor geen vooraanmelding nodig is.

De certificeringsplichtige producten worden onderverdeeld in verschillende productgroepen:

  • Algemeen
  • Delen van planten, anders dan vruchten en zaden. Dit omvat snijbloemen, plantendelen voor decoratie of culinaire doeleinden en groenten.
  • Fruit
  • zaaizaden/uitgangsmateriaal
  • (Boom-)Schors
  • Hout

Voor details over de fytosanitaire certificeringsvereisten, zie bijlage 10 van The Plant Health (Phytosanitary conditions) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020, via deze directe link.

Een volledige definitie van ‘planten’, ‘plantaardige producten’ en ‘voor opplant bestemde planten’ is te vinden in artikel 2 van de Plantengezondheidsverordening 2016/2031, via deze link.  

Om de volledige lijst van gewassen in te zien, kijkt u op de Britse overheidswebsite.

Gerelateerde artikelen

Uitbreiding toelatingen Ortiva en vrijstelling Amistar

Het Ctgb heeft de aangevraagde uitbreidingen voor diverse kleine toepassingen toegekend. Voor zaadteelt van Engels...

Lees meer

Vacature Specialist Markttoegang en fytosanitair beleid

Werken in een Topsector van de Nederlandse economie. Werken voor de innovatieve, (inter)nationaal toonaangevende groene...

Lees meer

TERUGBLIK: Het EU-Plantdebat 2024

Op 6 juni zijn de Europese Verkiezingen. Bekijk hier de terugblik op het EU-Plantdebat, dat...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap