Call voor AI onderzoeksprojecten van MKB

15 | 03 | 2022

Call voor AI onderzoeksprojecten van MKB

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opent deze call die specifiek is bedoeld voor MKB’ers die samen willen werken om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen/vernieuwen en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van AI. De call wordt georganiseerd in het kader van de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).
Voor de call is een budget van € 2,9 miljoen beschikbaar.

U kunt de MIT R&D-samenwerkingsprojecten AI aanvragen vanaf 15 maart 2022 tot en met 10 mei 2022 17.00 uur.

Hier vindt u meer informatie over de call en de voorwaarden.

Gerelateerde artikelen

Uitbreiding toelatingen Ortiva en vrijstelling Amistar

Het Ctgb heeft de aangevraagde uitbreidingen voor diverse kleine toepassingen toegekend. Voor zaadteelt van Engels...

Lees meer

Vacature Specialist Markttoegang en fytosanitair beleid

Werken in een Topsector van de Nederlandse economie. Werken voor de innovatieve, (inter)nationaal toonaangevende groene...

Lees meer

TERUGBLIK: Het EU-Plantdebat 2024

Op 6 juni zijn de Europese Verkiezingen. Bekijk hier de terugblik op het EU-Plantdebat, dat...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap