Cao-akkoord voor de glastuinbouw

21 | 06 | 2019

Cao-akkoord voor de glastuinbouw

FNV heeft donderdag 20 juni aangegeven het eindbod van de werkgevers te accepteren. Daarmee is er een formeel cao-akkoord voor de glastuinbouw. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019. De loonsverhoging, zoals die per 1 juli 2019 is overeengekomen, is 3,35%. Partijen zijn het daarnaast onder andere eens geworden over een verduidelijking van de functiewaardering ten aanzien van de productiefuncties glastuinbouwmedewerker 1 en 2. De 1,34% loonsverhoging die ondernemers op 1 januari 2019 op advies van Plantum en Glastuinbouw Nederland op vrijwillige basis hebben doorgevoerd, kan worden verrekend.

Glastuinbouw Nederland voorzitter Sjaak van der Tak is erg verheugd met de nieuwe cao. “Het was een lang proces, maar met medewerking van de ondernemers uit de werkgroep cao is dit goede resultaat behaald.”

De afspraken worden vertaald naar een cao-tekst. Daarbij wordt ook direct een aantal redactionele onduidelijkheden aangepast. Het streven is dat de nieuwe cao over twee weken wordt aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met het verzoek deze algemeen verbindend te verklaren. Dit proces duurt maximaal acht weken.

Afgesproken is dat de werkgevers- en werknemersorganisaties in september weer met elkaar spreken over de periode vanaf 1 januari 2020. Werkgeversorganisaties wilden in deze onderhandelingsronde vanwege de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 geen afspraak maken voor na deze datum. De wet heeft namelijk 7% loonkostenstijging tot gevolg voor flexibele arbeid.

Loontabellen
De loontabellen worden naar verwachting aanstaande maandag beschikbaar gesteld om zo spoedig mogelijk in de loonpakketten te verwerken. Daarnaast verstrekken Plantum, Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland, alsook via de Werkgeverslijn land- en tuinbouw inhoudelijke informatie.

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap