CAO Tuinzaadbedrijven definitief

29 | 04 | 2020

CAO Tuinzaadbedrijven definitief

Nu de vakorganisaties De Unie, CNV Vakmensen en FNV hebben laten weten dat zij instemmen met het akkoord is de nieuwe cao definitief tot stand gekomen. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 en kent een speciale regeling voor bedrijven die meer dan 40% van de omzet uit sierteeltactiviteiten behalen. Deze sierteeltbedrijven hoeven de loonsverhoging pas vanaf 1 december 2020 te betalen. Deze speciale bepaling is het gevolg van de bijzondere omstandigheden in de sierteeltsector als gevolg van de Coronacrisis. Voor alle overige bedrijven is de loonsverhoging vanaf 1 mei van toepassing.

Als begin volgend jaar blijkt dat een sierteeltbedrijf, die onder de cao valt, in 2020 minimaal 95% van de omzet heeft gehaald ten opzichte van 2019 dan ontvangen de werknemers bij dit bedrijf in het eerste kwartaal van 2021 een eenmalige uitkering van 2,25% van het loon over de maanden mei – november 2020. Op deze wijze is gestreefd de arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers bij de tuinzaadbedrijven zo uniform mogelijk te laten zijn waarbij wel rekening is gehouden met economische omstandigheden door de crises.

De volledige nieuwe cao-tekst wordt in een later stadium gepubliceerd via deze website.

Gerelateerde artikelen

Uitbreiding toelatingen Ortiva en vrijstelling Amistar

Het Ctgb heeft de aangevraagde uitbreidingen voor diverse kleine toepassingen toegekend. Voor zaadteelt van Engels...

Lees meer

Vacature Specialist Markttoegang en fytosanitair beleid

Werken in een Topsector van de Nederlandse economie. Werken voor de innovatieve, (inter)nationaal toonaangevende groene...

Lees meer

TERUGBLIK: Het EU-Plantdebat 2024

Op 6 juni zijn de Europese Verkiezingen. Bekijk hier de terugblik op het EU-Plantdebat, dat...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap