CAO Tuinzaadbedrijven

16 | 04 | 2020

CAO Tuinzaadbedrijven

Cao-partijen hebben geconcludeerd dat het gelet op de corona-crisis, die ook de bedrijven in de tuinzaadsector treft, het op dit moment niet aan de orde is om integrale cao-onderhandelingen verder te voeren. Om die reden hebben Plantum en de vakorganisaties De Unie, CNV Vakmensen en FNV op 9 april 2020 ter overbrugging van dit bijzondere jaar een onderhandelingsresultaat bereikt. Hier kunt u de tekst van het akkoord lezen​.

Het akkoord voorziet in een regeling voor de bedrijven die actief zijn in de sierteelt omdat zij extra hard door de crisis worden getroffen. De loonsverhoging van 2,25% gaat voor deze bedrijven later in. Afhankelijk van de gerealiseerde omzet over dit jaar wordt het ontstane verschil in 2021 alsnog gecompenseerd.

De vakorganisaties leggen het onderhandelingsresultaat nu voor aan hun leden. Deze kunnen tot uiterlijk 27 april hun stem uitbrengen. Als de leden instemmen dan publiceren we eind deze maand de nieuwe loontabellen per 1 mei 2020 op ons ledenportaal.

Gerelateerde artikelen

Uitbreiding toelatingen Ortiva en vrijstelling Amistar

Het Ctgb heeft de aangevraagde uitbreidingen voor diverse kleine toepassingen toegekend. Voor zaadteelt van Engels...

Lees meer

Vacature Specialist Markttoegang en fytosanitair beleid

Werken in een Topsector van de Nederlandse economie. Werken voor de innovatieve, (inter)nationaal toonaangevende groene...

Lees meer

TERUGBLIK: Het EU-Plantdebat 2024

Op 6 juni zijn de Europese Verkiezingen. Bekijk hier de terugblik op het EU-Plantdebat, dat...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap