Controleer emissieverslag RVO

1 | 10 | 2020

Controleer emissieverslag RVO

Controleer emissieverslag 2018 CO2-sectorsysteem van RVO.

Komende week ontvangen alle glastuinbouwondernemers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het CO2-emissieverslag 2018 van het CO2-sectorsysteem. Bedrijven met open teelt in combinatie met glas, kleiner dan 2.500 m2 en deelnemers aan het EU-ETS zijn vrijgesteld en ontvangen geen bericht. Glastuinbouw Nederland roept op tot een goede controle van de gegevens omdat met de optelsom van alle emissieverslagen de definitieve CO2-emissie van de sector wordt bepaald.

Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord 2030 wordt onder meer van deze gegevens gebruikgemaakt. Er is dus alle reden de gegevens op juistheid te controleren en zo nodig een reactie te sturen naar RVO. De controle kan worden gebaseerd op de gasjaarnota’s 2018 van de gasleverancier.

Vragen over controle
Voor vragen over de controle van het emissieverslag kunt u kijken op de website van RVO of telefonisch contact opnemen met RVO via telefoonnummer 088 042 42 42.
Voor vragen over het CO2-sectorsysteem kan contact worden opgenomen met Glastuinbouw Nederland via telefoon 085 003 64 00.

Gerelateerde artikelen

SUR van tafel in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 22 november in een plenaire stemming de concept verordening Duurzaam gebruik...

Lees meer

Kostenindicatie Aardappel CGO 2024

De NAK heeft een kostenindicatie gegeven van het aardappel CGO voor komend jaar. Rassen moeten...

Lees meer

ISF Recognition Award voor Anke van den Hurk

Anke van den Hurk ontving de ISF Recognition Award tijdens haar laatste ISF vergadering.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap