Ctgb-nieuws juni 2021

6 | 07 | 2021

Ctgb-nieuws juni 2021

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in haar juni-vergadering van 2021 twee nieuwe gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik toegelaten. V an zeven middelen de toelating uitgebreid, waarvan zes met kleine toepassingen. De belangrijkste besluiten voor onze sector staan hieronder weergegeven, het gehele nieuwsbericht is te vinden op de Ctgb-website.

Nieuwe toelatingen
De nieuwe toelatingen betreffen het fungicide Stavento (folpet) in tarwe en het biologische schimmelbestrijdingsmiddel Tri-Soil (Trichoderma atroviride strain I-1237) in diverse groenten- en kruidenteelten. Deze strain van Trichoderma atroviride was nog niet eerder toegelaten in Nederland. Uitbreiding etiket Cantack
Het etiket van het mijtenbestrijdingsmiddel Cantack is uitgebreid in bedekte aardbeivermeerdering, veredeling en zaadteelt: zie het andere bericht. Diverse kleine toepassingen
Ook de middelen Chrysal RVB, Naturalis-L, Corzal SE, Pitcher en Alibi Flora kregen uitbreidingen met kleine toepassingen. Het biologisch insecticide Naturalis-L, op basis van de schimmel Beauveria bassiana ATCC74040, wordt uitgebreid met de teelt van aardbei (onbedekte teelt) en de bedekte en onbedekte teelt van bessen, druif, braam- en framboos-achtigen.

Het herbicide Corzal SE (fenmedifam) krijgt Russische paardenbloem, knolraap, koolraap, knolselderij, mierikswortel, boomkwekerij en vaste planten (allemaal onbedekte teelt) er bij op het etiket. Russische paardenbloem is een nieuw gewas waarvan het plantesap gewonnen wordt om er rubber van te maken. Via veredeling wordt getracht de opbrengst te verhogen. Ook is gewasbescherming nodig om voldoende opbrengst te realiseren, terwijl dit tot voor kort onbekende gewas natuurlijk nog niet op etiketten van gewasbeschermingsmiddelen was opgenomen: reden waarom nu aanvragen voor toelating worden ingediend.

Het schimmelbestrijdingsmiddel Pitcher (fludioxonil en folpet) van Adama wordt uitgebreid in de teelt van: bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie (onbedekte vermeerderingsteelt); bloembollen en bloemknollen allium, muscari, scilla, freesia, zantedeschia (onbedekte vermeerderingsteelt); lelie (bedekte bloementeelt); vaste plantenteelt, wortelstokken (onbedekte teelt); vaste plantenteelt (onbedekte teelt); bos- en haagplantsoen; vruchtbomen en -struiken; sierheesters (incl. rozen); coniferen en kerstbomen; bloemenzaadteelt (onbedekte teelt); veredeling en zaadteelt (bedekte teelt).

Gerelateerde artikelen

Symposium ‘Plant Resilience Innovations Through the Chain’

This year ‘Seed Meets Technology’ will focus on: How to grow a resilient crop, making...

Lees meer

Hoofdlijnen nieuwe Pensioenregeling bekend

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de agrarische en groene sectoren hebben afspraken gemaakt over de nieuwe...

Lees meer

Plantenkwekers-cursus weer van start

Het doel van de Plantenkwekerscursus is om medewerkers van plantenkwekerijen meer theoretische achtergrond te geven...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap