Ctgb-nieuws mei 2021

3 | 06 | 2021

Ctgb-nieuws mei 2021

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in haar mei-vergadering 2021 één nieuw gewasbeschermingsmiddel voor professioneel gebruik toegelaten en van één middel de toelating uitgebreid. Van 6 middelen is de toelating ingetrokken.

De belangrijkste besluiten voor onze sector staan hieronder weergegeven, het gehele nieuwsbericht is te vinden op de Ctgb-website.

Uitbreiding Decis Protech
De toelating van het insecticide Decis Protech (deltamethrin) is uitgebreid met vele kleine toepassingen, waaronder kleine akkerbouwgewassen, groentegewassen, kruidenteelten, sierteelten en ‘veredeling en zaadteelt’. Deze uitbreiding stond al een aantal jaar op de wensenlijst van onze zaadteeltspecialisten.

De omschrijving voor ‘veredeling en zaadteelt’ is altijd wat omslachtig en verdient enige toelichting. De achtergrond is dat in Nederland niet alle zaadteelten als ‘klein’ worden beschouwd, dus bijvoorbeeld graanteelt en graszaadteelt zijn niet ‘klein’. Het Ctgb wil echter geen “zaadteelten met uitzondering van teelten X en Y” op het etiket zetten, daarom staat er een opsomming van de teelten/gewasgroepen die wèl mogen. Dat leidt tot de volgende opsomming in de toelating, met tussen haakjes Plantum-toelichting:

  • bloemenzaadteelt (d.w.z. bedekte en onbedekte bloemenzaadteelten);
  • veredeling en zaadteelt – bedekte teelt (dus alle bedekte veredeling en zaadteelten);
  • onbedekte teelt van: veredeling en groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, meekrap, quinoa, wede, wouw, sorghum en teff. (Dus: alle onbedekte veredeling; en alle onbedekte zaadteelten, met uitzondering van een aantal “grote” akkerbouwgewassen. Alle onbedekte groenten-, kruiden- en bloemenzaadteelten mogen dus ook.)
Vervallen toelatingen cyproconazool
De actieve stof cyproconazool wordt niet verdedigd in Europa. De expiratiedatum van de stof en van de toelatingen van cyproconazool bevattende fungiciden is 31 mei 2021. Het gaat om de schimmelbestrijdingsproducten DuPont Cielex, Comrade, Sphere en Mirador Xtra.

Bij Sphere (werkzame stoffen cyproconazool en trifloxystrobin) en Mirador Xtra (cyproconazool en azoxystrobin) hebben de toelatinghouders de toelating actief ingetrokken om daarbij te kunnen vragen om een aflever- en opgebruiktermijn. Het Ctgb heeft deze toegekend: de aflevertermijn voor Sphere en Mirador Xtra is vastgesteld op 30 november 2021, de opgebruiktermijn is tot 30 november 2022.

Het fungicide Sphere was alleen nog toegelaten in suiker- en voederbieten. Bij de herregistratie in 2019 waren de toelatingen in graszaadteelt, zomer- en wintertarwe en triticale al komen te vervallen.

Mirador Xtra was nog toegelaten in bieten en diverse soorten granen.

Gerelateerde artikelen

Uitbreiding toelatingen Ortiva en vrijstelling Amistar

Het Ctgb heeft de aangevraagde uitbreidingen voor diverse kleine toepassingen toegekend. Voor zaadteelt van Engels...

Lees meer

Vacature Specialist Markttoegang en fytosanitair beleid

Werken in een Topsector van de Nederlandse economie. Werken voor de innovatieve, (inter)nationaal toonaangevende groene...

Lees meer

TERUGBLIK: Het EU-Plantdebat 2024

Op 6 juni zijn de Europese Verkiezingen. Bekijk hier de terugblik op het EU-Plantdebat, dat...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap