Ctgb toelatingsnieuws januari 2021

29 | 01 | 2021

Ctgb toelatingsnieuws januari 2021

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in haar januari-vergadering 2021 één nieuw gewasbeschermingsmiddel voor professioneel gebruik toegelaten. Van vier middelen is de toelating uitgebreid, van twee middelen is de toelating aangepast en van acht middelen is de toelating ingetrokken. De belangrijkste besluiten voor onze sector staan hieronder weergegeven, het gehele nieuwsbericht is te vinden op de Ctgb-website.

Uitbreiding Teppeki en Costar WG
De toelating van het insecticide Teppeki (werkzame stof flonicamid) van ISK Biosciences wordt uitgebreid met pruim en perzik (onbedekte teelt), augurk, courgette, en bedekte teelt komkommer en aubergine. Met name voor komkommer en aubergine is dit een zeer welkome aanvulling voor de beheersing van luis, passend in een IPM-aanpak omdat het middel weinig effect heeft op biologische bestrijders. De aanvraag is financieel ondersteund door het Fonds Kleine Toepassingen.

Het biologische insecticide Costar WG (werkzame stof: Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki SA12), van Certis krijgt een uitbreiding in een hele reeks van kleine gewassen. Zie het Ctgb-bericht voor de volledige lijst, maar het gaat onder andere om vlas, kleinfruit, aardbei, diverse sierteelten, bloemenzaadteelt, veredeling en zaadteelt (bedekte teelt) en de onbedekte teelt van (letterlijk citaat): “veredeling en bloemenzaadteelt, groentezaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, meekrap, quinoa, wede, wouw, sorghum, teff en gierst”.

Nieuw graanfungicide
Het middel Balaya van BASF is toegelaten in wintertarwe, wintergerst, zomertarwe en zomergerst en in de teelt van de kleine toepassingen triticale, winterrogge, zomerrogge en haver. Het middel bevat twee werkzame stoffen die al eerder in granen toegelaten waren: mefentrifluconazool (eerste toelating in 2020 met het product Revystar) en pyraclostrobine (al langer toegelaten, o.a. product Comet). Toelating Oberon ingetrokken
De toelating van het insecticide Oberon (spiromesifen) wordt op verzoek van de toelatinghouder (Bayer) ingetrokken. Het middel is nu nog toegelaten in een vrij brede range bedekte teelten, zoals diverse vruchtgroenten, aardbei en bloemisterijgewassen, voor bestrijding van wittevlieg en mijten. Dat betekent dus wel een aderlating voor gewassen waarin het middelenpakket toch al beperkt is. Er zijn wel ruime opgebruiktermijnen toegekend: de toelating vervalt per 30-9-2023, aflevertermijn tot 31-3-2024 en een opgebruiktermijn tot 31-3-2025.

Gerelateerde artikelen

Nederlands AI congres 2024

De Nederlandse AI Coalitie streeft naar een toekomst waarin technologie en menselijke waarden samengaan. Dit...

Lees meer

VVD Tweede Kamerlid Meulenkamp bezoekt Enza Zaden en Incotec

Op 12 februari bracht Tweede Kamerlid Kamerlid Wim Meulenkamp van de VVD een werkbezoek aan...

Lees meer

SUR definitief van tafel na besluit Europese Commissie

De Europese Commissie trekt de conceptverordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (SUR) in na eerdere afwijzing door...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap